Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande kurser – nivå träningsskola

Här hittar du alla grundläggande kurser som du kan läsa på nivån motsvarande träningsskola.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 1200 vp

Svenska - bas 1 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att utrycka sig
 • Samtala och lyssna på varandra
 • Läsa och skriva enkla ord för hand eller på dator
 • Använda texter och bilder för att skapa berättelser

Svenska - bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att utrycka sig
 • Samtala och lyssna på varandra
 • Läsa och skriva enkla ord för hand eller på dator
 • Använda texter och bilder för att skapa berättelser

Svenska som andraspråk – bas 1 300 vp (2 h/v -3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att prata med andra
 • Lära sig ordbilder
 • Skriva för hand och med digitala verktyg

Svenska som andraspråk – bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att prata med andra
 • Lära sig ordbilder
 • Skriva för hand och med digitala verktyg

Kreativ kommunikation 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Läsa och samtala om böcker
 • Dramatisera olika känslor
 • Tolka kroppsspråk och gester
 • Titta på teater

Söka information 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tolka symboler
 • Förstå enkla instruktioner
 • Använda surfplatta och dator
 • Söka information i tidningar och på internet

Engelska – bas 100 vp (2 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

 • Tolka enkla ord och uttryck
 • Skriva ord för hand eller på dator
 • Lyssna på musik
 • Titta på film

INDIVID OCH SAMHÄLLE 1200 vp

Eget boende 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Städa och tvätta
 • Källsortera
 • Använda olika verktyg, redskap och maskiner som finns i ett hem

Laga lätt 200 vp (2 h/v - 2 år)

En praktisk kurs med lite av innehållet:

 • Laga enklare måltider
 • Duka och göra en trevlig måltid
 • Lära om hygien och rengöring i köket

Vardagsrutiner 200 vp (2 h/v - 2år)

En teoretisk kurs med lite av innehållet:

 • Rutiner och planering av inköp
 • Lära om mat och hälsa
 • Lära om hygien och rengöring i köket

Historia och religion 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om historia i närmiljön
 • Få kunskap om tradition och högtider
 • Lära om kristendomen i det svenska samhället
 • Få kunskap om andra världsreligioner 

Vårt samhälle - vår värld 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Få kunskap om närmiljön
 • Lära om olika samhällsfunktioner, till exempel räddningstjänst och sjukvård
 • Följa aktuella frågor och debatter i samhället och omvärlden
 • Samtala om platser i Sverige och världen 

Livsfrågor 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Samtala om viktiga frågor, till exempel:
  • gott och ont
  • rätt och orätt
  • kamratskap, religioner och könsroller
 • Samtala kring demokrati och människors lika värde
 • Studera och diskutera olika slags reklam

NATUR OCH MILJÖ 1200 vp

Natur 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Uppleva naturen under fyra årstider
 • Ta miljöansvar
 • Sortera och jämföra föremål utifrån egenskaper
 • Lära om kretslopp i naturen

Må bra 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om kroppen – hur den fungerar
 • Samtala om motion och stress
 • Samtala om känslor och relationer 
 • Lära om vardagliga tekniska föremål

Matematik – bas 1 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Ordna tal i storleksordning
 • Lära om olika geometriska figurer
 • Träna olika räknesätt i praktiska situationer
 • Sortera mynt och sedlar efter värde
 • Träna på att betala
 • Använda olika tidsord

Matematik – bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Ordna tal i storleksordning
 • Lära om olika geometriska figurer
 • Träna olika räknesätt i praktiska situationer
 • Sortera mynt och sedlar efter värde
 • Träna på att betala
 • Använda olika tidsord

Kontakta oss

Samordnare vuxenutbildningen

Torbjörn Jonsson
013 - 20 72 94

Rektor

Helena Djerf 
013 - 20 75 71 

Studie- och yrkesvägledare

Centrum för vuxenutbildning 
013 - 29 47 00 

Besöksadress

Anders Ljungstedts gymnasium, N-huset

Anders Ljungstedts gata 1
58153 Linköping

Telefon:013-20 76 37

Postadress

Komvux som särskild utbildning
Anders Ljungstedts gymnasium,
581 81 Linköping

 

Karta ALG

Senast uppdaterad den 10 maj 2022