Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flygteknikerutbildningen - Yrkeshögskoleutbildning (Helikoptertekniker Kat B1)

Flygteknikerutbildningen på Anders Ljungstedts vuxenutbildningar är en Yrkeshögskoleutbildning med inriktning Helikoptertekniker (Kat B1). Utbildningen består av tre delar: teoriundervisning, intern praktik och lärande i arbete. Utöver detta tillkommer ett examensarbete.

Internationella karriärmöjligheter

Utbildningen regleras av EU:s lagstiftning inom det europeiska luftfartsregelverket. Det innebär att du efter genomförd godkänd utbildning och praktik kan erhålla en certifiering som är godkänd i hela Europa. De teoretiska examinationerna genomförs av studenterna på en av regelverket avsatt tid och består av flervalsfrågor och i förekommande fall essäfrågor. Även praktiska examinationer genomförs.

Fokus på ansvar och kvalitet

Som flygtekniker har du ett stort ansvar och många personer litar på att ditt arbete utförs korrekt, kraven på säkerhet och kvalitet är höga. Att kunna inhämta information ur manualer och tillgodogöra sig ny teknik, både på svenska och engelska, är något yrkesrollen kräver. Som flygtekniker verkar du både självständigt och i samarbete med andra. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar underhåll av flygfarkoster, struktur och kompositarbeten samt planering och beredning av underhåll.

Ansökan till utbildning sker genom Östsvenska yrkeshögskolan (se länk nedan).

Alexander Friberg
Training Manager
Lärare
Telefon: 072-596 79 92

Tobias Nilsson
Quality manager
Lärare
Telefon:072-748 51 40

Henrik Lilliesköld
Examination manager
Lärare
Telefon: 072-240 08 90

Johan Karlsson
APL-LIA ansvarig
Lärare
Telefon: 073-377 74 16

Fredrik Andersson
Lärare
Telefon: 072-596 79 14

Christopher Roos
Lärare
Telefon: 072-240 09 09

Anders Broman
Lärare
Telefon: 072-596 78 86

Håkan Genfors
Lärare
Telefon: 072-596 79 81

Tommy Björk
Lärare
Telefon: 073-093 93 16

Pär Nilsson
Lärare
Telefon: 072-596 78 57

Anton Asplund
Lärare
Telefon: 070-205 92 52

Ivar Asklöf
Lärare
Telefon: 

Therese Didriksson
Lärare
Telefon: 072-582 86 95

Joel Forsberg
Mentor
Telefon: 073-031 34 22

Senast uppdaterad den 21 september 2022