Automationstekniker

Som automationstekniker kan du arbeta med en mängd olika uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra igång automatiserade anläggningar men även att programmera datorstyrda anläggningar.

Automatiserade anläggningar kan vara elektroniskt styrda, pneumatiska (styrda med tryckluft), hydrauliska (styrda med hjälp av vätskesystem), mekaniska eller en kombination av dessa. En automationstekniker behöver kunna både styr- och reglerteknik, mekanik, elektronik, hydraulik och pneumatik samt datorteknik.

Du kontrollerar apparater och anläggningar och gör förebyggande underhåll. Du ser över anläggningarna och gör mätningar, smörjer, byter ut slitna delar och gör de justeringar som behövs. När man ska reparera automatiserade anläggningar består mycket av arbetet i att lokalisera felen. Du använder mätinstrument för att göra elmätningar i kraft- och signalsystem och testprogram för att söka fel i de program som styr processen eller maskinen. Du använder moderna programmeringshjälpmedel för att förstå och kunna göra programändringar.

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är godkända grundskolebetyg i matematik eller motsvarande.

Efter utbildningen

Som utbildad automationstekniker arbetar du med att montera, installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade system och anläggningar. Automationsteknik finns numera nästan över allt och spelar en allt viktigare roll i samhället och i teknikinriktade företag. Innehållet i utbildningen ger dig en mycket god grund att stå på och behovet av duktiga automationstekniker ökar på arbetsmarknaden.

Förslag på kursinnehåll

I tabellen nedan finns ett urval av kurser som kan komma att erbjudas under utbildningen. Kursinnehållet kan komma att revideras beroende på dina förkunskaper och önskemål. Du planerar i samråd med din lärare hur din utbildning ska utformas så att den passar för just dina framtidsplaner. Studierna är på heltid under ca ett år.

Orienteringskurs

40 p

Mät- och reglerteknik

100 p

Cad 1

50 p

Mät- och styrteknik

100 p

Avhjälpande underhåll 1

100 p

Praktisk Ellära

100 p

Underhåll - elteknik

100 p

Programmerbara styrsystem

100 p

Ellära 1

100 p

Elkraftteknik

100 p

Mekatronik 1

100 p

Elmotorstyrning

100 p

Terminstider:

HT19 2019-08-19 – 2019-12-20

Kursen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande

Kontakt

Torbjörn Johnsson 
013-20 72 94

www.linkoping.se/alg

CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING

Nygatan 19
Linköpings kommun 
581 81 Linköpings kommun

013-20 55 00
studievagledning.vux@linkoping.se
www.linkoping.se/vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 10 april 2019