Billackerare

Är du intresserad av bilar och lackering så är detta en utbildning för dig. Skolan erbjuder vi dig en grundläggande utbildning med hög kvalitet till billackerare här på Anders Ljungstedts gymnasiums vuxenutbildning.

Utbildningen ger dig kunskaper hur man applicerar olika lacker på fordon. Du får även lära dig att utföra ett noggrant grundarbete i form av att maskera, slipa och spackla plåt och plastytor på fordon eller detaljer. Du ges även kunskaper i att göra en färganalys och färgbehandling för att få fram korrekt kulör till fordonet som ska lackeras.

Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Efter utbildningen

Efter slutförd utbildning kan du få anställning på företag som är specialiserade på lackering eller en större bilskadeverkstad.

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är godkända grundskolebetyg i matematik eller motsvarande samt svenska eller svenska som andraspråk.

Kursstart

Du kommer att kallas till en obligatorisk informationsträff cirka en vecka innan kursstart som är den 9 september 2019.

Utbildningstid: 40 veckor

Förslag på kursinnehåll

I tabellen nedan finns ett urval av kurser som kan komma att erbjudas under utbildningen. Kursinnehållet kan komma att revideras beroende på dina förkunskaper och önskemål. Du planerar i samråd med din lärare hur din utbildning ska utformas så att den passar för just dina framtidsplaner. Studierna är på heltid under ca ett år.

Lackeringsteknik – introduktion

 200 poäng

Baskurs i lackering

 300 poäng

Lackeringsteknik – applicering

 100 poäng

Lackeringssystem

 200 poäng

Produktionsflöden

 100 poäng

Småreparationer – lackering

 100 poäng

CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING

Nygatan 19
Linköpings kommun 
581 81 Linköpings kommun

013-20 55 00
studievagledning.vux@linkoping.se
www.linkoping.se/vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 14 augusti 2019