Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

CNC-operatör

Är du teknikintresserad? Vill du vara med och utveckla svensk industri i framtiden? Vill du få möjlighet att börja arbeta i ett intressant och utvecklande jobb? Vill du få en industriutbildning som utvecklar dig själv? Teknikcollege i Linköping har ett erbjudande till dig om en utbildning till CNC-operatör omfattande tre terminer.

Du får en intressant och stimulerande industriteknisk utbildning i nära samarbete med näringslivet. Du får arbeta i, och medverka i hela kedjan – från idé till färdig produkt vilket ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom datorstyrd produktion. Du får en utbildning med helhetssyn, eget ansvar och samarbete. Du får stort inflytande över din egen utbildning och kommer att arbeta tillsammans med andra i olika åldrar och med olika erfarenheter. Vi har kvalificerade lärare och handledare, både i skolan och hos företagen. Dina arbetsdagar är sammanhållna, i en miljö som mera liknar en arbetsplats än en traditionell skola.

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är godkända grundskolebetyg i matematik eller motsvarande kunskaper.

Efter utbildningen

Du har möjlighet till anställning efter avslutade studier.

Utbildningsinnehåll och kursplan:

Datorstyrd produktion 3 görs som Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under förutsättning att du är godkänd i övriga kurser.

                         IN Vux CNC                    
Kurskod Kursbenämning Poäng
KGYORI1 Orienteringskurs 40
CADCAM01 Cad 1 50
TILTIL01 Tillverkningsunderlag 1 100
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1 100
DARDAT01S2 Datorstyrd produktion 1a 100
DARDAT01S2    Datorstyrd produktion 1b   100
DARDAT02         Datorstyrd produktion 2 100
KGYORI1     Orienteringskurs 40
PRUPRD02S       Produktionsutrustning 2 100
TILTIL02   Tillverkningsunderlag 2 100
CADCAD02     Cad 2 50
PRDPRO01   Produktionskunskap 1 100
DARDAT03      Datorstyrd produktion 3 APL 100
DARCAD0   Cad/cam 100
DRIAVH01   Avhjälpande underhåll 1 100
INRROB0  Robotteknik 100
    Summa: 1340  

Terminstider

Start Höstterminen 2021. 

Terminstiderna för kursen är: 21-08-16 till 21-12-17.

Mer information om VT22 kommer under hösten.

Kursen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande

Kontakt

Torbjörn Johnsson 
013-20 72 94

www.linkoping.se/alg

Senast uppdaterad den 23 februari 2021