Lärlingsutbildning med inriktning mot Fastighetsskötare

Är du social, kreativ och intresserad av problemlösning, då kan en utbildning inom fastighetsbranschen vara något för dig. På fastighetsutbildningen får du lära dig att arbeta med allt från service och underhåll till drift och produktion

Under utbildningen får du möjlighet att lära dig underhåll av en fastighets yttre och inre miljö. Du får även viss kunskap om fastighetsteknik så som värmesystem, avläsning av mätare samt inställning av utrustning. Dessutom får du få lära dig olika typer av fastighetsreparationer samt skötsel av park och trädgård. Även viss utbildning inom elkraft ingår där du ges möjlighet att utveckla din förmåga att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar och utrustning.

En stor del av utbildningen ägnas åt fastighetsservice där du får kunskap om reparation av vanliga byggskador, metoder och tekniker för materialuppbyggnad och ytbehandling. Du får även lära dig felsökning och avhjälpning av både konstruktionsfel och slitage, förebyggande av fuktskador samt utförande av olika typer av säkerhetskontroller

Att arbeta i fastighetsbranschen är ett socialt arbete där du ofta har direktkontakt med kund och det krävs att du kan kommunicera med olika typer av människor. Arbetet kan innebära att det ställs vissa krav på god fysik och god hälsa, dessutom kan det vara en fördel att inneha körkort då du kan behöva förflytta dig under arbetsdagen.

Efter utbildningen

Fastighetsskötare är ett exempel på yrke efter avslutad utbildning.

Förslag på kursinnehåll:

Nedan finns ett urval av kurser som kan komma att erbjudas under utbildningen. Kursinnehållet kan komma att revideras!

Fastighetsservice VVS 100 p
Yttre miljö - maskiner och verktyg 100 p
Yttre miljö - anläggningar 100 p
Fastighetsservice - ytor 100 p
Fastighetsservice - byggnader 100 p
Verktyg och materialhantering 100 p
Värmelära 100 p
Systemuppbyggnad 100 p
Entreprenörskap 100 p
Skötsel av utemiljö 100 p

Kostnader som tillkommer under utbildningen

  • Certifikat Heta arbeten 300 kr
  • Säkerhet på väg 350 kr 

Terminstider:

HT19 2019-09-02 – 2019-12-20

Kontakt

Torbjörn Johnsson 
013-20 72 94

www.linkoping.se/alg

CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING

Nygatan 19
Linköpings kommun 
581 81 Linköpings kommun

013-20 55 00
studievagledning.vux@linkoping.se
www.linkoping.se/vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 10 april 2019