Yrkesförare lastbil

En utbildning för dig som är intresserad av att arbeta som yrkesförare inom godstransporter, en bransch med mycket goda chanser till arbete. Efter utbildningen är du behörig att köra lastbil i in- och utrikestrafik. Utbildningen ger dig C-behörighet och kompetensbevis att börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd YKB.

Utbildningen ger dig kunskaper i att köra lastbil och kunskap om lagar och regler om allt från trafikregler till lastning och lossning, regler runt vila kost och hälsa. Du lär dig även om olika fordon, arbetsmiljö och säkerhet.

Efter godkända kurser kommer du att erbjudas möjlighet att avlägga prov för att få Yrkeskompetensbevis (YKB). Skolan finansierar endast ett teoriprov och en uppkörning.

Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Förkunskaper och behörighetskrav samt ansökan

Förkunskaper är godkända grundskolebetyg i matematik eller motsvarande samt svenska eller svenska som andraspråk. Giltigt B-körkort.

För att vara behörig att ansöka till utbildningen så ska din ansökan innehålla:

  1. Kopia på giltigt svenskt körkort klass B eller motsvarande giltig behörighet utfärdat i annat EES-land.

    Enligt Trafikverkets regler skall du ha svenskt B-körkort för att kunna göra ditt prov. Ansökan om byte finns på www.korkortsportalen.se

  2. Kopia på körkortstillstånd grupp II (Körkortstillstånd för C-körkort)

    Du söker körkortstillstånd hos Transportstyrelsen eller på www.korkortsportalen.se. För att få körkortstillståndet måste du ha ett läkarintyg.

    Observera att det tar lång tid från det att du söker ditt körkortstillstånd tills du får det på grund av lång handläggningstid. Du måste därför ansöka om tillståndet i god tid.

Kostnader

Kostnader som du själv skall stå för är 950 kr för ett läkarintyg samt 800 kr för kurslitteratur. Arbetskläder (enligt lag) och skor bekostar du själv.

Kursstart

Du kommer att kallas till en obligatorisk informationsträff cirka en vecka innan kursstart som är den 9 september 2019.

Utbildningstid: 30 veckor

Kursinnehåll

Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung lastbil och yrkeskompetensbevis (YKB). 

Yrkestrafik - vux

300 poäng

TRAYRK1

Godstrafik

200 poäng

GOSGOD0

Godshantering - vux

100 poäng

GODGOD1

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik – vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING

Nygatan 19
Linköpings kommun 
581 81 Linköpings kommun

013-20 55 00
studievagledning.vux@linkoping.se
www.linkoping.se/vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 14 augusti 2019