Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

El- och avioniktekniker - Yrkeshögskoleutbildning (Kat B2)

El och avioniktekniker på Anders Ljungstedts gymnasium är en Yrkeshögskoleutbildning med inriktning El och avionik (Kategori B2). Utbildningen till kategori B2 är en skillnadsutbildning och kräver att den sökande har utbildning i kategori B1. Utbildningen består av tre delar: teoriundervisning, intern praktik och lärande i arbete.

Finger som trycker på en instrumentpanel i en helikopter

 

Internationella karriärmöjligheter

Vill du ha ett spännande jobb inom flygindustrin med möjlighet att jobba i hela Europa? Då är utbildningen El och Avioniktekniker något för dig.

Efterfrågan på El- och avioniktekniker är mycket stor och det råder i dagsläget brist på kompetensen i princip hela Europa. Möjliga arbetspIatser för en flygelektriker är i flygbolag, flygverkstäder eller i Försvarsmakten.

Fokus på ansvar och kvalitet

El och Avionikteknikerutbildningen ger dig B2 behörighet och därmed befogenheter att arbeta med luftfartygs el- och avioniksystem. En B2 tekniker arbetar ofta i nära samarbete med flygtekniker och som alltid inom luftfartygsunderhåll ställs stora krav på noggrannhet. Utbildningen regleras delvis av EU:s lagstiftning inom det europeiska regelverket del-147

Behörighet

Det krävs B1.3 utbildning eller B1.3 certifikat. Detta är en skillnadsutbildning och kan inte sökas på gymnasiebetyg.

Ansökan till utbildning sker genom Östsvenska yrkeshögskolan (se länk nedan).

Senast uppdaterad den 2 september 2020