Grundläggande kurser – nivå grundsärskola

Här hittar du alla grundläggande kurser som du kan läsa på nivån motsvarande grundsärskola.

SVENSKA 1000 vp

Svenska - grund 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Svenska fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Läs- och skrivinlärning 400 vp (4 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Lära sig läsa och skriva från grunden
 • Använda olika hjälpmedel för att läsa och skriva

Digital kommunikation 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Skriva på dator/surfplatta
 • Söka fakta på internet
 • Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva
 • Kommunicera digitalt

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1000 vp

Svenska som andraspråk - grund 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Svenska som andraspråk - fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Läs- och skrivinlärning 400 vp (4 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Lära sig läsa och skriva från grunden
 • Använda olika hjälpmedel för att läsa och skriva

Digital kommunikation 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Skriva på dator/surfplatta
 • Söka fakta på internet
 • Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva
 • Kommunicera digitalt

MATEMATIK 600 vp

Matematik - grund 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Förstå siffrors värde – taluppfattning
 • Räkna med de fyra räknesätten
 • Lösa olika matematiska problem
 • Lära om pengars olika värde
 • Träna digital och analog klocka

Matematik - fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Förstå siffrors värde – taluppfattning
 • Räkna med de fyra räknesätten
 • Lösa olika matematiska problem
 • Lära om pengars olika värde
 • Träna digital och analog klocka

Matematik i vardagen 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Läsa av tabeller och diagram
 • Mäta längd, volym och massa med vanligt förekommande enheter
 • Räkna med enkla tal i bråk-, decimal- och procentform
 • Jämföra och mäta temperatur

ENGELSKA 450 vp

Engelska - grund 250 vp (2 h/v - 2,5 år)

Lite av innehållet:

 • Föra enkla samtal på engelska
 • Läsa enkla engelska texter
 • Skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor
 • Lyssna på tydligt talad engelska

Engelska - fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Föra enkla samtal på engelska
 • Läsa enkla engelska texter
 • Skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor
 • Lyssna på tydligt talad engelska

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 350 vp (4 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tillaga enklare näringsriktiga maträtter
 • Få kunskap om kost och motion
 • Planera inköp
 • Göra en budget
 • Sköta och vårda kläder och bostad

SAMHÄLLSORIENTERING

Samhällskunskap och geografi - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa aktuella händelser i olika medier
 • Lära om demokrati och politik
 • Träna på att använda och tolka kartor

Samhällskunskap och geografi - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa aktuella händelser i olika medier
 • Lära om demokrati och politik
 • Träna på att använda och tolka kartor

Historia och religion - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om människors levnadsförhållanden i olika tider
 • Besöka platser med historisk koppling
 • Lära om olika världsreligioner

Historia och religion - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om människors levnadsförhållanden i olika tider
 • Besöka platser med historisk koppling
 • Lära om olika världsreligioner

NATURORIENTERING

Biologi och kemi - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa förändringar i naturen under ett år
 • Lära om kroppen och dess behov
 • Undersöka till exempel kemikalier i hemmet, matens innehåll, vatten och luft

Biologi och kemi - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa förändringar i naturen under ett år
 • Lära om kroppen och dess behov
 • Undersöka till exempel kemikalier i hemmet, matens innehåll, vatten och luft

Teknik och fysik - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Undersöka tekniska lösningar och föremål i vardagen och lära om säkerhet
 • Lära om olika energialternativ och hur de påverkar miljön
 • Undersöka till exempel tyngdkraft, elektricitet, ljud och ljus

Teknik och fysik - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Undersöka tekniska lösningar och föremål i vardagen och lära om säkerhet
 • Lära om olika energialternativ och hur de påverkar miljön
 • Undersöka till exempel tyngdkraft, elektricitet, ljud och ljus

Kontakta oss

Samordnare vuxenutbildningen
Torbjörn Jonsson
013 - 20 72 94
Torbjorn.G.Jonsson@linkoping.se

Rektor
Helena Djerf 
013 - 20 75 71 
helena.djerf@linkoping.se 

Studie- och yrkesvägledare
Centrum för vuxenutbildning 
013 - 29 47 00 

Besöksadress:
Anders Ljungstedts gymnasium, N-huset
Anders Ljungstedts gata 1
58153 Linköping

Telefon:013-20 76 37


Postadress:
Särskild utbildning för vuxna
Anders Ljungstedts Gymnasium,
581 81 Linköping

 

Karta ALG

Senast uppdaterad den 20 december 2017