Gymnasiala kurser – nivå gymnasiesärskola

Här hittar du alla gymnasiala kurser som du kan läsa på nivån motsvarande gymnasiesärskola.

SVENSKA 200 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

  • Samtala, lyssna och diskutera
  • Skriva olika slags texter
  • Lära olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
  • Bedöma och kritiskt granska information från olika medier

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 200 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

  • Samtala, lyssna och diskutera
  • Skriva olika slags texter
  • Lära olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
  • Bedöma och kritiskt granska information från olika medier

ENGELSKA 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

  • Delta i samtal i vardagliga situationer
  • Använda olika medier för att lyssna och lära, till exempel internet, tv och film
  • Läsa och skriva olika slags texter
  • Lära om hur människor lever och har det i engelsktalande länder

MATEMATIK 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

  • Göra matematiska beräkningar och använda olika räknesätt
  • Lösa matematiska problem i vardagslivet
  • Räkna i huvudet och göra rimlighetsbedömning
  • Mäta längd, volym och räkna med enhetsbyten

DIGITAL KOMPETENS 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

  • Arbeta med datorer, surfplattor och mobiltelefoner
  • Arbeta i program för kommunikation, texter och bilder
  • Få kunskap om olika internettjänster, till exempel bank och sociala medier
  • Kritiskt granska information på internet

HÄLSA 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

  • Lära om kost – att det är viktigt för att må bra
  • Lära om fysisk aktivitet – att det är viktigt för att må bra
  • Få kunskap om olika hälsofrämjande aktiviteter
  • Samtala om sociala relationer och hur de påverkar hälsan

ARBETSLIVETS VILLKOR 100 vp (4 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

  • Lära om olika branscher och yrken
  • Läsa och samtala om viktiga lagar i arbetslivet
  • Få kunskap om att söka arbete
  • Skriva cv

SERVICE OCH BEMÖTANDE 100 vp (4 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

  • Lära om service i olika situationer, t ex inom vård, handel och fastighet
  • Utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt
  • Samtala och bemöta på ett bra sätt med olika människor
  • Lära om lagar och bestämmelser inom yrkeslivet

ÅTERVINNING OCH KRETSLOPP 100 vp (4 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

  • Källsortera avfall i hushåll och på arbetsplatser
  • Lära om olika slags avfall
  • Återanvända och återvinna produkter och material
  • Lära om arbetsmiljö 

Kontakta oss

Arbetsmarknadskonsulent
Fredrik Berg
013 - 20 58 87
fredrik.berg@linkoping.se

Biträdande rektor
Helena Djerf 
013 - 20 75 71 
helena.djerf@linkoping.se 

Rektor
Lilian Johansson 
013 - 20 75 86 
lilian.johansson@linkoping.se 

Studie- och yrkesvägledare
Jobb- och kunskapstorget 
013 - 20 55 00 

Besöksadress:
Anders Ljungstedts gymnasium, N-huset
Anders Ljungstedts gata 1
58153 Linköping

Telefon:013-20 76 37


Postadress:
Särskild utbildning för vuxna
Anders Ljungstedts Gymnasium,
581 81 Linköping

 

Karta ALG

Senast uppdaterad den 20 december 2017