Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevskyddsombud

På alla arbetsplatser ställs det krav att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö. I en skola ställs det även krav på att eleverna ska ha en bra arbetsmiljö. På Anders Ljungstedts gymnasium arbetar rektorerna tillsammans med skyddsombuden i arbetsmiljögrupper för en god arbetsmiljö för alla. Skolans enhetschef följer upp arbetsmiljöarbetet i skolans arbetsmiljökommitté.

Skolan har flera elevskyddsombud som arbetar för en bra arbetsmiljö för eleverna. Varje årskurs på varje program representeras vanligtvis av två ombud, som väljs av eleverna själva. Elevskyddsombuden ska vara de andra elevernas talesmän i frågor som rör skolans arbetsmiljö.

Elevskyddsombuden kan få stöd av skolans skyddsombud och skolvärdar. De kan svara på frågor och föra elevernas och elevskyddsombudens talan i de fall det behövs.

Skyddsombud har tystnadsplikt.

Anders Ljungstedts gymnasiums skyddsombud läsåret 2019/2020

Mattias Karlsson

Rickard Rydén

Liselott Schröder

Eva Karlsson

Jonas Södergren

Weine Johansson

För frågor om informationen på denna sida, kontakta:

Camilla Mathiesen Almström

Senast uppdaterad den 29 juli 2019