Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Informationssökning och källkritik

Källkritik

När du hämtar information måste du alltid värdera ifall källan är trovärdig oavsett om det kommer från en artikel, bok, hemsida, TV, Facebook eller YouTube. Samma principer för värdering gäller oavsett vilken källa som används.

Vem eller vilka står bakom informationen? Har personen eller institutionen ett vinstintresse i att vara partisk och att inte förhålla sig objektiv? En författare som är med i styrelsen för ett oljebolag kan publicera jävigt och felaktigt innehåll som talar emot att olja och fossila bränslen påverkar miljön negativt.

Vad är det för information som framförs? Ser informationen trovärdig ut? Är det ett korrekt språk, en seriös hemsida utan massa "clickbait"? Var är uppgifterna hämtade ifrån? Finns en källförteckning? Om det är en etablerad författare eller en forskare som skriver i ett ämne han/hon är väl insatt i är det oftast tillförlitligt. Samma förhållande gäller material publicerat av myndigheter och organisationer. Anonymt material ska inte användas som en tillförlitlig källa. Andra elevarbeten på lägre utbildningsnivåer som grundskola och gymnasium godkänns ej som källor.

Var är informationen publicerad? Uppslagsverk med informationsspridning som syfte? Facebook eller Aftonbladet som tjänar pengar på klick och reklam? Politiskt eller religiöst knuten informationskälla? 9gag eller andra humoristiska eller satiriska källor?

Varför är informationen publicerad och vilket syfte vill den uppnå? Syftet kan påverka tillförlitligheten. Är den till för att informera och förklara, för att övertala, för att sälja något, för uppmärksamhet och humor?

När? Beroende på innehållets karaktär påverkas trovärdigheten av när informationen publicerades. Försök alltid att hitta olika källor som belyser ämnet och jämför dem med varandra.

Källförteckning  – en mall

Tryckta källor

Litteratur
Författarens efternamn, förnamn (Utgivningsår). Titel. ev. Upplaga. Förlagsort: Förlag. ev.ISBN. ev. sidor.

Uppslagsverk
Uppslagsverkets namn. (Utgivningsår). Förlagsort: Förlag. Band. Sidor. Uppslagsord.

Tidskriftsartiklar 
Författarens efternamn, förnamn. Artikelns titel. Tidskriftens namn. 
År, Nummer, Sidor.

Dagstidningsartiklar
Författarens efternamn, förnamn. Artikelns titel. Tidningens namn. Datum

Otryckta källor

Internet 
Ansvarig för sidan, författare/upphovsman, organisation. Publiceringsdatum/datum för senaste uppdatering. Rubriken eller titeln på sidan. Webbadressen/URL. Datum när sidan hämtades.

TV-program
Titel. datum. klockslag. kanal

Intervju
Namn. titel/företag/organisation.datum.    

Källförteckning  - exempel enligt ovanstående mall

Litteratur
Harris, Nathaniel. (1999). Krigen i forna Jugoslavien. Malmö: Gleerups. 91-40-63284-9.

Resic, Sanimar. (2006). En historia om Balkan. Lund: Historiska Media. 978-91-85057-75-7.
ss. 225-265.

Uppslagsverk
Nationalencyklopedin. (1991). Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. Bd 11. s. 365. Kosovo.

Artiklar ur tidningar/tidskrifter
Drakulic, Slavenka. Alla har ett inre monster: krigsförbrytartribunalen.Sydsvenska Dagbladet  
2009-10-30

Truedson, Lars. Kriget i Bosnien lever än – trots tio år av fred. Amnesty Press 2005:2. sid. 4-7.

Internet
Amnesty International.17 october  2012.Serbia: After Belvil, Serbia needs new laws against forced eviction.http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/015/2012/en/d97ae40c-0701-452a-b9b8-d2491a7322e1/eur700152012en.pdf  2012-11-21.

Jugoslaviska krigen. http://www.ne.se/lang/jugoslaviska-krigen
 Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-21.

Leander, Johanna. 2012-11-22. Kompromisser framför polarisering.http://globalportalen.org/artikel/kompromisser-framf-r-polarisering 
2012-11-22.

Utrikespolitiska institutet. 2012-10-29 Kroatien.
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Kroatien 
2012-10-29.

TV-program
Aktuellt. 2011-11-11.kl 21.00. SVT2.. 

Intervju
Bildt, Carl. Utrikesminister (M). 2011-02-02.

Senast uppdaterad den 2 mars 2017