Mobility in Learning in Europe

Anders Ljungstedts gymnasium deltog sedan i november 2013 i projektet Mobile.
Projektets syfte är att utveckla unga människors möjligheter att genomföra praktik i Europa och att ge lärare och handledare verktyg för att förverkliga detta.

Projektet har löpt under drygt två år och avslutades i Linköping hösten 2015.

I linje med ramarna för EU:s inre arbetsmarknad, vars syfte är bland annat är att stärka möjligheten till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, skulle projektet möjliggöra elevers arbetsplatsförlagda lärande utomlands.

Konkret har elever, lärare och handledare arbetat med frågor som handlar om att ungdomar ska få ökade möjligheter att genomföra praktik i ett annat europeiskt land. Genom att träna specifika, ändamålsenliga förmågor och färdigheter ökar möjligheterna för ungdomarna att klara av sin utlandspraktik och ge bättre förutsättningar för anställningsbarhet.

Fokus i arbetet har legat på utveckling av kompetenser hos elever, lärare och handledare men även strategier för kvalitetssäkring och certifiering.

I mars 2015 åkte elever från Byggprogrammet, Second Chance School, Fordonsprogrammet, Textil design, Frisörprogrammet och Stylistprogrammet på en tvåveckors praktik till Doncaster, England.

Partnerskolor och organisationer i projektet 

Anders Ljungstedts gymnasium

Sverige http://www.linkoping.se/alg

Art27

Belgien http://www.art27vzw.be/

The Centre for Continuing Education in Sopot

Polen http://www.ckusopot.pl/index.php

Doncaster College

Storbritannien https://www.don.ac.uk/

Centro Studio Ed. Iniziative Europeo

Italien http://cesie.org/en/

Volkshochschule Aachen

Tyskland https://www.vhs-aachen.de/

Fundación Tomillo

Spanien http://www.tomillo.org/v_portal/apartados/apartado.asp

Euricon

Nederländerna http://www.euricon.eu/

 
Besök projektets hemsida www.mobilityinlearning.eu/ och ta del av det framtagna materialet. En stor del av materialet är översatt till svenska.

Projektet har också en Facebook sida du kan besökahttps://www.facebook.com/mobilityinlearning/

I projektets nyhetsbrev kan du läsa om händelser under projekttiden. 

Nyhetsbrev nr 1

Nyhetsbrev nr 2

Nyhetsbrev nr 3

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016