Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information om undervisning under pågående pandemi (uppdaterad 4/1)

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationen för gymnasieskolan om att fjärr- och distansundervisning gäller till och med den 24 januari 2021.

Beslutet gäller i princip alla gymnasieelever men rektor kan besluta om att göra undantag för

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,

  • nationella prov,

  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,

  • elever på introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkintroduktion, och

  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Det innebär att distansundervisningen kommer att se olika ut för olika elevgrupper.

Elever i gymnasiesärskola, på individuellt alternativ (IMA) och på språkintroduktion (IMS) kommer i sin helhet att ha närundervisning på skolan. För övriga elever kan det finnas vissa delar de ska ha på skolan. Elever som genomför APL fullföljer den om det går utifrån arbetsplatsens bestämmelser.

Skollunch

Elever som går heldagar i skolan erbjuds lunch i skolans matsal. Övriga elever kan hämta lunch på en av många kommunala grund- eller gymnasieskolor i Linköpings kommun. Observera att lunchen måste beställas i förväg.

För mer information hur man ska gå tillväga för att beställa och hämta matlådor. 

Senast uppdaterad den 7 januari 2021