Hoppa till huvudinnehåll

Skolavslutning 2023

Nu är det snart dags för skolavslutningen 2023! Här hittar du all information du behöver om denna speciella dag.

Allmänt

Det är givetvis allas vår önskan att också årets skolavslutning, med dess studentutspring i fokus, ska bli till ett positivt minne, för såväl studenterna som deras anhöriga.

På grund av ombyggnationer inom området vid skolans framsida, är årets utspring flyttat till parkeringen bakom skolans idrottshus, se bild nedan.

För många av våra elever innebär skolavslutningen och studenten ett farväl från oss på Anders Ljungstedts gymnasium och sin skoltid. För andra blir det ett välförtjänt uppehåll från skolarbete och lektioner. Men det är också en stor organisation kring en sådan viktig dag som skolavslutningen är.

Nedan hittar du all praktisk information kring skolavslutningen med allt vad gäller studentlakan, musik vid utspring, parkeringsmöjligheter med mera. Därefter finns expanderbara textblock med alla avgångsklasser och de tider som gäller för insläpp, fotografering och utspring. 

Kontakt

Om du har frågor kring skolavslutningen, kontakta samordnaren Carl Ragnarsson på telefon: 013- 20 75 27, 070-678 28 90 eller via e-post.

 

Rökning inte är tillåten i skolans lokaler eller inom skolområdet. Alkoholdrycker eller andra droger får inte tas med in i skolbyggnaden och heller inte nyttjas inom skolområdet. Den som är påverkad av berusningsmedel, eller på annat sätt uppträder störande, kommer att avvisas från avslutningen.

”Vi tar studenten”-lakan och dess dekorationer

Traditionsenligt brukar de blivande studenterna dekorera sina kortegevagnar med allehanda mer eller mindre fyndiga alster. Ett antal av dessa brukar dessutom, några veckor före skolavslutningen, hängas upp i skolans galleria.

Det är viktigt inga av dessa dekorationer på något sätt kan väcka anstöt eller uppfattas som kränkande.

Arbetsgången är följande i samband med dekorationerna:

 1. Klassen visar upp sin dekoration för sin mentor, som bedömer ifall den är godkänd eller inte. När dekorationen godkänts, följs punkterna 2 och 3:
 2. Klassen tar kontakt med skolvärd Jussi (072-582 81 00), som ser till att dekorationen blir upphängd. Eleverna får på inga villkor själva hänga upp sina dekorationer i gallerian.
 3. Upphängning får ske tidigast tisdagen den 2 maj.

I samband med inspektion av kortegevagnarna kommer dekorationerna att inspekteras ytterligare en gång före det att vagnen tillåts lämna uppställningsområdet.

Musik vid klassens utrop

Ett flertal av avgångsklasserna brukar ha som tradition att något eget valt musikstycke, eller del av musikstycke, spelas upp i samband med klassens utspring. För att detta ska låta sig göras krävs att klassen lämnar detaljerat önskemål till Anders Rosén via e-post på [email protected] senast tisdagen den 30 maj. Vill klassen därutöver ha någon bild publicerad på jumbotronen i samband med utspringet, ska denna bifogas e-postmeddelande till Anders Rosén.

För eventuella frågor, kontakta Anders på 070-619 14 53.

Kortegevagnarnas uppställning och dekorering

Infart för, och parkering av, kortegeekipage sker på anvisad plats i närheten av västra entrén. Dessa ska finnas uppställda, enligt anvisning från personal på plats, senast klockan 09:30. Därefter är området avstängt för all fordonstrafik.

Kortegevagnarna ställs upp på sådant sätt, att de är klara för avfärd så snart studenterna suttit upp. Detta innebär att dragfordonet ska ha nosen i färdriktningen, ut från uppställningsområdet. Förare uppmanas följa parkeringspersonalens anvisningar.

Säkerhetsinspektion av kortegevagnar kommer att vidtas av Säkerhetsgruppen i Linköping kommun i samarbete med Polisen. Avgångselever har fått ett informationsdokument av sina mentorer. På sidorna 16-17 i det dokumentet finns en checklista för persontransporter på släpvagn – du som elev bör ta del av den i god tid före studentdagen!

Vagndekorationer kommer att inspekteras av skolledningen eller av skolledningen delegerad personal. Kortegevagnarna får inte dekoreras på sådant sätt de på något sätt kan väcka anstöt.

Anmäl färdväg till polisen

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former så att ingen kommer till skada.
Detta behöver polisen få information om av din klass/grupp:

 • Färdväg (startpunkt och slutmål för resan)
 • Datum och tidpunkt
 • Typ av fordon
 • Fordonets registreringsnummer
 • Antal deltagare
 • Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
 • Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. Polisen kommer under studentdagen den 16 juni 2023 att utföra säkerhetskontroller av studentflak.

Skicka e-postmeddelande med färdväg till och från kortegeslingan samt information om punkterna ovan till polisen. Skriv Studentflak i ämnesraden i e-postmeddelandet och skicka det till: [email protected].

Tänk på att meddela polisen i god tid!

Polisen kontrollerar alla studentflak

Tyvärr har det tidigare förekommit olyckor med studentflak. Därför har polisen nolltolerans mot studentflak som inte uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler. Vid överträdelser kommer polisen att stoppa studentflaket för vidare färd. Läs mer om regler för studentflak på transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se.

Färdväg och körriktning för studentkortegen

För Linköpings kommuns gymnasieskolor finns en fastställd enkelriktad kortegeväg som kommer publiceras i början av maj. Kortegevagnarna kör närmaste väg från respektive gymnasieskola in på kortegeslingan. 

Glöm inte heller att dokumentet Dispens från lokal trafikföreskrift (som finns i samma dokument på sidan 21) ska medföras i varje kortegefordon. Det utgör intyg för att fordonet får delta i kortegen.

Studentfesten är en av höjdpunkterna på din dag. Det är fritt fram att ha kul så länge du följer lagar och regler och visar hänsyn. Struntar du i reglerna kanske du inte ens kommer in på din studentfest.

Tänk efter före studentfesten

 • Är du under 20 år får du inte dricka eller bära med dig starkare drycker än folköl utanför krogen – det gäller även champagneflaskor runt halsen.
 • Respektera gällande åldersgränser på krogen. Tänk på att det är brottsligt att använda någon annan persons id-kort eller ett falskt id-kort. Brottet kan ge fängelse och syns i belastnings-registret i minst tre år.
 • Respektera krogens regler. Krogpersonalen ansvar för ordningen i lokalen – även om ni har hyrt krogen för studentfesten.
 • Personalen är skyldig att se till att ingen gäst som vill komma in eller som redan är inne på krogen är för berusad. Det är personalen som bestämmer om någon ska avvisas.
 • Om personen är för full för att ta hand om sig själv kan polisen omhänderta den berusade för att undvika att personen utsätter sig själv eller annan för fara. Polisen kan också omhänderta en person för ordningsstörning.
 • Åk inte svarttaxi – du vet inget om föraren eller om bilens skick och du riskerar att utsättas för brott.
 • All användning och hantering av narkotika är brottsligt.
 • Ta hand om varandra!

Betygs- och stipendieutdelningar samt mösspåtagningsceremoni för avgångsklasserna genomförs under den ceremoniella samlingens som äger rum programvis någon av dagarna 13-15 juni i restaurangskolan.

Information om dag och tid för ditt programs ceremoniella samling får du som avgångselev av din mentor.

Studentfotograferingen fredagen den 16 juni

För att det hårda tidsschemat skall kunna hållas måste respektive klass infinna sig senast 10 minuter före utsatt fotograferingstid. Fotograferingsplats är Trädgårdsföreningen.

Tid Fotostation 1 Fotostation 2
07:40 BA20ANL BA20MAR
07:50 BA20HUSa, BA20HUS-golv BA20HUSb
08:00 BA20HUSc BA20MAL
08:10 EE20AUT, EE20ELTa, EE20ELTb BA20PLA
08:20 FT20KAR, FT20LAS, FT20PER FLYG20
08:30 HV20FRIa HV20FRIb
08:40 HV20STY RL20BAG
08:50 IN20PRK, IN20SVE RL20KOK
09:00 VF20FAS, VF20VVS AH19, FG19, HO19, HR19

Eventuella ombokningar/sammanslagningar av klasser görs direkt till fotografen, Joachim Falk, 013–35 25 11 eller 073–444 47 00.

Efter morgonsamlingen och studentfotograferingen i Trädgårdsföreningen släpps studenterna in i skolan endast genom västra entrén, den vid butiken (2 på bilden nedan). Entrén öppnas för insläpp från och med klockan 08:00.

Anders Ljungstedts gymnasium erbjuder sina studenter en lättare frukost i skolans matsal, mellan klockan 08:00 och klockan 11:00. 

Någon form av evenemang kommer att genomföras i matsalen i väntan på att utspringet startar.

image32mrq.png

Teckenförklaringar till bilden ovan:
[ 1 ] Infart för kortegefordon
[ 2 ] Uppställningsplats för kortegefordon
[ 3 ] Studentklassernas insläpp och senare utspring (västra entrén)
[ 4 ] Scen + samlingsyta för anhöriga till studenterna

Programmens utspringsordning är definitiv. Klasser kan, inom programmet, välja att slå samman sina utspring. Det måste i så fall meddelas samordnaren senast i samband med programmets ceremoniella samling som äger rum tidigare i studentveckan.

Strax efter klockan 11 beger sig studenterna klassvis till västra entrén (3 på bilden nedan) och ställer upp i gallerian i den ordning som de sedan ska springa ut. Första utspring sker någon gång mellan klockan 11:15 och klockan 11:30. Efterföljande utspring sker fortlöpande, med någon minuts mellanrum, till dess sista klass ropats ut.

Att ange något exakt klockslag för varje enskild klass utspring, är tyvärr inte möjligt; längden för vart och ett beror på såväl vädret som studenternas önskan att framföra något spontant ”sångnummer/show” på scenen i samband med sin klass utspring.

Programmens utspringsordning

Respektive programs rektor ropar ut sina avgångsklasser.

 1. Bygg- och anläggningsprogrammet
 2. 4-årigt nationellt program (Gymnasiesärskolan)
 3. Fordons- och transportprogrammet
 4. Hantverksprogrammet
 5. Flygteknikutbildningen
 6. Industritekniska programmet
 7. El- och energiprogrammet
 8. Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 9. VVS- och fastighetsprogrammet 

Frågor om utspringet besvaras av samordnaren för skolavslutningen:
Carl Ragnarsson, 070-678 28 90, [email protected].

image8e5ju.png

Teckenförklaringar till bilden ovan:
[ 1 ] Infart för kortegefordon
[ 2 ] Uppställningsplats för kortegefordon
[ 3 ] Studentklassernas insläpp och senare utspring (västra entrén)
[ 4 ] Scen + samlingsyta för anhöriga till studenterna

Anhöriga, vänner och bekanta till studenterna välkomnas varmt till årets studentutspring!

Då skolområdet, bland annat av säkerhetsskäl, är avstängt för all fordonstrafik, hänvisas fordonsparkering till intilliggande parkeringsplatser vid till exempel Saab Arena eller fotbollsarenan. Med tanke på att flera hundra personer samtidigt kommer att befinna sig på platsen för studenternas utspring (4 på bilden nedan) kan det vara svårt att vid behov snabbt förflytta sig från en punkt till en annan. Se därför till att vara ute i god tid, så att du inte missar din students utspring!

Speciellt om högsommarvärme råder, kan det vara lämpligt att medföra dryck eftersom möjligheterna att söka skugga inom området är ytterst begränsade.

image32mrq.png

Teckenförklaringar till bilden ovan:
[ 1 ] Infart för kortegefordon
[ 2 ] Uppställningsplats för kortegefordon
[ 3 ] Studentklassernas insläpp och senare utspring (västra entrén)
[ 4 ] Scen + samlingsyta för anhöriga till studenterna

Senast uppdaterad den 21 mars 2023