Undervisning för gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna

Viktig information: Undervisningen för gymnasiesärskolan och Särvux ställs inte in utan ska fortgå som vanligt i skolans lokaler.

Informationen uppdateras här om läget förändras.

Senast uppdaterad den 18 mars 2020