Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som är intresserad av och vill jobba med människor i alla åldrar. Programmet är ett yrkesprogram och utbildningen lägger grunden till många olika yrken inom de pedagogiska och sociala yrkesområdena samt inom fritid- och friskvårdssektorn. Från och med höstterminen 2020 kommer gymnasieprogrammet Barn- och fritid finnas på Birgittaskolan.

På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi med olika pedagogiska former för att stimulera elevernas lärande. Vi arbetar både ämnesövergripande och ämnesinriktat. Eleverna får i undervisningen också utveckla flera av sina olika kompetenser, t.ex. ansvarstagande, samarbets- och initiativförmåga.

Ledarskap är en stor del av utbildningen. Du utvecklar dina färdigheter i att leda människor i olika sammanhang.

Inom Barn- och fritidsprogrammet kan du välja kurser som ger dig behörighet till fortsatta studier på högskolan.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Barn- och fritidsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Internationell APL

På Barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet till internationellt arbetsförlagt lärande (APL) utomlands.

Du kan ansöka om att göra delar av dina kurser i ett annat land några veckor under ditt tredje år.

Lärling på Barn- och fritidsprogrammet

Största skillnaden mellan gymnasiets lärlingsutbildning och gymnasiets yrkesutbildning är att du som lärling, parallellt med dina studier är en del av ett arbetslag på en arbetsplats.

På den plats där du gör ditt arbetsförlagda lärande (APL) får du en handledare och tillsammans med denne gör du minst hälften av din yrkesutbildning.

Din yrkeslärare på skolan kommer hela tiden att ha kontakt med handledaren inom verksamheten och tillsammans arbetar de för att du skall nå målen i dina yrkesämnen. Din yrkeslärare kommer regelbundet och träffar dig och handledaren på arbetsplatsen för att kvalitetssäkra din utbildning.

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena och yrkesteori på Anders Ljungstedts gymnasium och yrkespraktiken gör du på din arbetsplats.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Barn- och fritidsprogrammet på ALG:

Här förbereds du för yrken inom fritids- och friskvårdssektorerna. Praktik/APL kan du göra på simhall, idrottsanläggningar eller som personlig tränare. Du kan fördjupa dig i kurser som t ex. Bad- och friskvårdsanläggningar, Naturguide, Träningslära, Massage, Fritidsmiljöer och arenor, Aktivitetsledare.

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med sociala frågor, människor med olika funktionsnedsättningar och människor som är socialt utsatta. Ledarskap är en stor del av utbildningen. Du utvecklar dina färdigheter i att leda människor i olika sammanhang inom socialt arbete.

Om du vill arbeta med barn och unga är detta inriktningen för dig. Här får du lära dig mer om människans utveckling och lärande. Ledarskap är en stor del av utbildningen. Du utvecklar dina färdigheter i att leda barn i olika grupper och lära dig hur ledarskap fungerar i praktiken. 

Senast uppdaterad den 3 oktober 2019