Inriktning Mark och anläggning / utgång mot infra (grävmaskin och lastmaskin)

Du som väljer att läsa inriktningen Mark & anläggning i åk 2 och 3 får lära dig olika markarbeten som husgrunder, VA-anläggningar och dränering.

 

Du kommer också att få lära dig olika markarbeten som görs före och efter ett husbygge, en väg eller ett ledningsnät. Utbildningen omfattar även läggning av plattor och granitsten för att skapa en fin yttre miljö runt boendet. Det går att välja utgång mot INFRA. Då du under år 2 och 3 får utbilda dig till maskinförare. Du lär dig att köra olika grävmaskiner och hjullastare på skolan och i företag.      

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Första året läser du traditionella skolämnen varvat med praktiska yrkeskunskaper i olika byggyrken.

I årskurs 2 när eleven valt inriktning (yrke) i slutet av vårterminen är all karaktär förlagd i företag.

I årskurs 3 under höstterminen är eleven ute på företag på Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 3-5 dagar beroende på studiesituationen för enskild elev. Vårterminen testar lärarna eleverna och när de är godkända får de gå ut i företag och förhoppningsvis skaffa sig en anställning.  

Senast uppdaterad den 16 november 2016