Inriktning Godshantering

Undervisningen i ämnet godshantering syftar till att Du utvecklar Din förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering. Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om den utrustning som används för godshantering samt förmåga att använda rätt utrustning för olika typer av godshantering. I vårt samarbete med Volvo får vi kunskaper om det senaste som du som elev får stor nytta av.

Du ska dessutom få möjlighet att utveckla Din förmåga att arbeta utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö. I undervisningen ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som Du kommer att möta i Ditt kommande yrke.

Inriktningen kan leda till arbete som lager- eller terminalarbetare.

Denna utbildning finns endast som lärlingsutbildning.

På denna utbildning finns begränsat antal platser.

Senast uppdaterad den 13 mars 2020