Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hantverksprogrammet

Det här är utbildningen för dig som älskar att uttrycka dig kreativt. Vår passion är skönhet, mode, färg och form. Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen, så drömmer du om att arbeta som frisör, barberare eller hår- och makeupstylist, då ska du söka till oss på Anders Ljungstedts gymnasium.

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och Hantverksprogrammet för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för Hantverksprogrammet år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 09.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje
läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

En hantverkare är en kreativ, målinriktad och händig estet med visioner. Hantverkaren gör ofta hela arbetet själv och måste kunna välja material och verktyg på egen hand samt hitta lösningar när problem dyker upp.

Som hantverkare är det också viktigt att ha kunskap i företagande, ekonomi och service eftersom många hantverkare är egna företagare. På Anders Ljungstedts gymnasium arbetar vi nära branschen och undervisningen är tydligt kopplad till ditt yrkesval.

Hos oss är varje elev unik där alla talanger och intressen uppmuntras. Anders Ljungstedts gymnasium erbjuder alla elever grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns på Hantverksprogrammet. Då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Det finns även möjlighet att läsa Hantverksprogrammet som lärlingsutbildning.

Inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Drömmer du om att jobba som frisör, barberare eller hår- och makeupstylist då är detta inriktningen att söka. Här läser du ett gemensamt grundår för att sedan söka programfördjupning till år 2.

Programfördjupningar:

Vill du arbeta som barberare? Väljer du programfördjupningen barberare får du lära dig alla grunder du behöver för yrket. Vi har siktet inställt på delprovet som ligger till grund för kommande gesällprov. Under utbildningen arbetar vi med samtliga moment inom klippning, rakning, skäggtrimning och styling både genom grundtekniker och inom de senaste trenderna. Efter tiden hos oss kan du avlägga delprov. Som barberare har du ett kreativt och omväxlande arbete. Många väljer att fortsätta sin yrkesbana som egna företagare.

Vill du arbeta som frisör? På programfördjupningen Frisör lär vi dig alla grunder du behöver för yrket. Vi har siktet inställt på delprovet som ligger till grund för kommande gesällprov. Under utbildningen arbetar vi med samtliga moment inom klippning, färg, permanent, uppsättning och styling både genom grundtekniker och inom de senaste trenderna. Efter tiden hos oss kan du avlägga delprov. Som frisör har du ett kreativt och omväxlande arbete. Många väljer att fortsätta sin yrkesbana som egna företagare.

Vill du gå en utbildning där kreativitet, helhet och skapande står i fokus? Vill du lära dig att sminka och styla allt från vardag till fest, reklam och visning? På programfördjupningen Hår- och makeupstylist lär du dig både grundkunskaper och mer avancerade tekniker inom både hårstyling, makeup och fransstyling.

Efter utbildningen ges möjlighet till diplomering/certifiering inom yrket makeupartist och fransstylist.  

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Hantverk - introduktion 200 poäng

Frisör 1 200 poäng

Material och miljö 100 poäng

Årskurs 2

Entreprenörskap 100 poäng

Material och miljö 100 poäng

Tradition och utveckling 100 poäng

Årskurs 3

Tradition och utveckling 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: frisör

Årskurs 2

Frisör 2 200 poäng

Frisör 3 200 poäng

Årskurs 3

Frisör 4 200 poäng

Frisör 5 200 poäng

Frisör 6a 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: barberare

Årskurs 2

Barberare 2 200 poäng

Barberare 3 200 poäng

Årskurs 3

Barberare 4 200 poäng

Barberare 5 200 poäng

Barberare 6a 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: stylist

Årskurs 2

Hår-och makeupstylist 2 200 poäng

Hår-och makeupstylist 3 200 poäng

Service och bemötande 1 100 poäng

Personlig försäljning 1 100 poäng

Årskurs 3

Hår-och makeupstylist 3 200 poäng

Hår-och makeupstylist 4 200 poäng

Utställningsdesign 1 100 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 21 juni 2021