RH-gruppen

RH-gruppens verksamhet är en del av Introduktionsprogrammens individuella alternativ och är till för elever med rörelsehinder. Våra lokaler ligger mitt i skolan och är anpassade för RH-elever. Personalen på RH består av speciallärare och elevassistenter. Assistenterna hjälper till efter behov och arbetar med flera elever under en dag.

Utbildningsalternativ 

En individuell studieplan upprättas i samråd mellan lärare, föräldrar och elev. Det finns möjlighet till olika studiealternativ samt att anpassa studietakten till fyra år.

Följa ett nationellt program

Här krävs att man har ett godkänt grundskolebetyg. Vi har haft elever på bl a dessa program:

Medieprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Estetiska programmet, Teknikprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt Barn och fritidsprogrammet.

Inkluderas på program eller i enstaka kurser

Eleverna inkluderas i en klass och läser en del eller det mesta tillsammans med klassen ute på ett program. Övriga delar av undervisningen sker i RH-gruppens lokaler.

Läsa kärnämnen i RH-grupp

Undervisningen leds antingen av RH-gruppens lärare eller av lärare från nationella program. Kärnämnen kan läsas antingen på grundskolenivå eller på gymnasienivå.

Läsa karaktärsämnen i RH-grupp

Undervisningen leds av karaktärsämneslärare från nationella program.  

Kontakt

Har du frågor angående RH-gruppen eller hur man söker, hör av dig till oss på telefon: 013-20 52 08

Senast uppdaterad den 23 maj 2018