Second Chance School

Second Chance School är en väg ut i arbetslivet för dig som saknar förutsättningar för att bli godkänd på ett nationellt program. Den huvudsakliga utbildningen sker på arbetsplatsen och viss utbildning sker även på skolan.

På skolan studerar du omvärldskunskap, sociala färdigheter och friskvård. Möjlighet finns också att läsa kärnämnen på grundskole- eller gymnasienivå. Den undervisning du väljer ska fokusera på dina behov.

Efter avslutad utbildning har du rätt till ett samlat betygsdokument och ett arbetsgivarintyg.

E2C-Europe

Second Chance Schools (E2C) startade som ett pilotprojekt av EU- kommissionen 1997. Projektet övergick år 2000 till en sammanslutning av olika skolor och fick namnet European Association of Cities for Second Chance Schools –E2C. För närvarande är 12 länder medlemmar. 

För mer information och ansökan kontakta personalen på Second Chance School.

Kontakt

Carina Petersson, Utvecklingsledare
Tfn 013-20 64 05 Mobil 0703-94 28 78

Adress:
Second Chance School
Nygatan 19
582 19 Linköping

Senast uppdaterad den 17 november 2016