Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett Introduktionsprogram i den nya gymnasieskolan. Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara ett annat introduktionsprogram eller ett nationellt program.

På Anders Ljungstedts gymnasium erbjuds elever på Språkintroduktion en bra och varierad utbildning.

Stor hänsyn tas till elevens tidigare skolerfarenheter och den kunskapsnivå som eleven befinner sig på.

Vi som arbetar på Språkintroduktionen har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever som nyligen anlänt till Sverige.

Elevvården är ett stort stöd för att våra elever ska kunna förverkliga sina drömmar och nå de mål som eleven sätter upp för sin framtid!

Kontaktpersoner:

Madelene Arvendal tel: 013-26 32 96, rektor

Ny elev på Språkintroduktion

Anmäl dig till koordinator på mottagningsgruppen för introduktionsprogram.

Tel: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 23 maj 2018