Projekt

På Anders Ljungstedts gymnasium vill vi ge dig som elev alla förutsättningar för en bra utbildning. Därför har vi en miljö av att arbeta med olika projekt som är till för att stärka våra pedagogiska arbetssätt, att förbättra våra lärares tillvägagångssätt och modernisera undervisningsmetoderna. Detta är några av våra nuvarande projekt.

Skuggning som kritisk vän

Anders Ljungstedts gymnasium bedriver sedan hösten 2015 projektet Skuggning som kritisk vän. Bildningsnämnden har beviljat projektet utvecklingsmedel under de två år som projektet drivs. Efter dessa två år är tanken att hela skolan ska kunna använda sig av modellen skuggning som kritisk vän som är ett kollegialt lärande vilket syftar till att höja elevernas resultat genom förbättrad undervisning.

Under projektets första år deltar 10 lärare och under det andra året deltar 20 lärare. Detta resulterar i 5 respektive 10 kollegiala par som skuggar varandra enligt modellen kritisk vän. Kritisk vän innebär att kollegorna bestämmer vilka olika delar av undervisningen som ska observeras och ger därefter varandra återkoppling och diskuterar hur undervisningen kan bedrivas vidare i fortsättningen. Under 5 studiedagar handleds gruppen av en handledare från universitetet och under dessa dagar tas bland annat litteratur, forskningsläge och pedagogik upp.


Projektansvarig: Åsa Wennergren (rektor)

Projektledare: Susanna Kellgren Lundberg (förstelärare)

Grupphandledare: Glenn Hultman (professor, Linköpings universitet)

Senast uppdaterad den 29 maj 2018