Särskilt stöd för elever med annat modersmål

Yrkessvenska

För dig som läser på Vuxenutbildningen och har ett annat modersmål än svenska finns möjlighet att få hjälp av en lärare med de svenska ord och begrepp som är vanliga i ditt yrke. 

Språkstödjare

För dig som läser på Vuxenutbildningen eller har undervisning i IM-centrum finns möjlighet att få hjälp av språkstödjare som kan vara med på undervisningen. Språkstödjaren ska fungera som en länk mellan läraren och dig som har ett annat modersmål. 

Michael William (arabiska)

0725-98 48 30

Waris Abdi Mohamed (somaliska)

0722-08 90 34

Robert El Belhol (arabiska)

0725-98 48 29

Ahmed Said Abdulmajid (arabiska)

0725-98 48 27

Muntaser Lale (arabiska, kurdiska: kurmanji)

0725-98 48 26

Nedah Hassan (arabiska)

0725-74 02 69

Nadin Shekre  (arabiska)

0725-98 48 28

Mozafar Nayabifard (persiska)

0725-98 48 24

Senast uppdaterad den 17 mars 2017