Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Viktig information till vårdnadshavare och elever

Från och med den 19 mars kommer undervisningen för elever som går på Anders Ljungstedts gymnasium att ske på distans. Syftet är att dämpa spridningstakten av det nya coronaviruset, covid-19.

Linköpings kommun följer ansvariga myndigheters rekommendationer och inför distansundervisning för alla elever som går i kommunala gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar och yrkeshögskolan. Gymnasiesärskolor, särskild utbildning för vuxna, grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen.

Studera hemma

Det är en tid för ansvar för alla i samhället. För att beslutet om att bedriva distansundervisning ska uppnå sitt syfte är det därför viktigt att eleverna verkligen stannar hemma och studerar. Förutom att skolgången kan fortsätta, bidrar sättet att bedriva undervisningen till att minska smittspridningen i samhället.

Vi kan inte just nu ge några besked om hur länge distansundervisningen kommer att pågå.

Närvaro och frånvaro

Under den tid som distansundervisningen pågår kommer närvaro registreras som vanligt. Som vanligt anmäler du sjukfrånvaro till telefonnummer
013-26 26 26.

Digitala verktyg

De digitala verktygen som skolan tillhandahåller blir extra viktiga nu. Om något verktyg glömts kvar i skolan går det bra att hämta dem. Skolans lokaler är öppna.

Hur går distansundervisning till?

Distansutbildning bedrivs främst med hjälp av olika digitala verktyg eller telefon. Detaljerade instruktioner får varje elev direkt via sina lärare. Undervisningen följer i normalfallet ordinarie schema.

Vi vet att det finns många frågor. Har du som elev några frågor som gäller studierna, kontakta din mentor.

På www.linkoping.se uppdateras frågor och svar efter hand.

På skolans hemsida www.linkoping.se/alg kommer även specifik info för ALG att finnas.

Ed Huitema
Enhetschef Anders Ljungstedt gymnasium

Senast uppdaterad den 24 mars 2020