Grundskolan år 7-9

En grundskola med populära profilklasser och inriktningar i idrott, 
NO och en spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi.

Aktuellt

Öppet Hus inför valet till år 7 läsåret 2020/21
Tisdag 7 januari 2020

Tre informationstillfällen i Berzeliusskolans aula.
Kl. 17:00, 17:30 och 18:00.

Välkommen!

>>  Allt du behöver veta inför skolvalet
__________________________________________________________

>> Terminstider

>> Frånvaroanmälan via Dexter-app. Instruktion för vårdnadshavare (Pdf)

>> För vårdnadshavare - Uppdatera/registrera din e-postadress

Senast uppdaterad den 2 december 2019