Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grundskolan år 7-9

Berzeliusskolans grundskoleverksamhet, årskurs 7 – 9, startade upp läsåret 1997/1998. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Idag går här cirka 750 elever. Vi erbjuder populära profilklasser med inriktning mot idrott samt en spetsutbildning i matematik. Vi har också IVAS för elever med Autismspektrumdiagnos.

Vårt mål: Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

År 7-9 är indelad i fyra arbetslag, Alfa, Beta och Gamma som består av åtta eller nio klasser vardera samt IVAS med tre klasser i årskurs 7-9. På Berzeliusskolan är arbetet i arbetslag och mentorskapet viktigt. Varje lag har en helhetssyn på elevens lärande och gör sitt bästa för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Eleven har en mentor, som handleder och stödjer eleven i skolarbetet och den sociala utvecklingen. Vår skola strävar mot att eleverna får god kunskap, är trygga i sin kunskap och väl förberedda för framtiden. I vanlig klass finns möjlighet till fördjupning och breddning i skolans ämnen på vår handledningstid.

 

Berzeliusskolan grundskolan

Till e-postformulär för Berzeliusskolan grundskolan

E-post: berzelius@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 00

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25 (se karta)

Besöksadress : Gustav Adolfsgatan 25

Postadress: Berzeliusskolan
58181 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/berzelius https://www.linkoping.se/berzelius

Rektor Alfa: Åse Mellerskog
Telefon: 013-20 74 11

Rektor Beta: Therese Aronsson Wickman
Telefon: 013-20 61 61

Rektor Gamma: Jonas Gårdstam
Telefon: 013-20 71 18

Senast uppdaterad den 13 december 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: