Personal

Så här skickar du e-post:
förnamn.efternamn@linkoping.se (byt ut å, ä, ö mot a och o). Vid dubbelnamn eller vid vanligt förekommande namn finns istället en e-postlänk.

Viss undervisning bedrivs av lärare från övriga arbetslag.

Namn

Ämne/Funktion

Telefon

Carina Wass

Lagledare, Ma

072-738 61 48

Anna Nolberg Lagledare, SO 076-812 14 49

Linda   Axelsson

Bi, Idrott

076-527 13 65

Manuela Chirita 

Sp, En 

076-527 13 66

Vigdis Delviken

Ma, NO

076-535 51 71

Christoffer Ekros

Ma, Tk

076-527 13 58

Stefan Elmström 

Idrott 

076-271 13 70 

Lotta Englund

Fritidsledare

076-527 13 72

Johan Kågeman

Sv

076-535 51 69

Marie Oscarsson

Skolvärd

 

Jonny Rehnvall

NO

076-534 66 95

Uno Riiga 

Musik 

076-534 66 96 

Zanet Rosén

SO, Bild

076-534 66 97

Emma Skäringer

Sv, SvA, SO

076-535 51 64

Mikael Wallman

Slöjd

076-534 66 92

Sofia Wallin

   

Claes Wenegård

NO

072-738 61 46

Senast uppdaterad den 25 september 2018