Personal

Så här skickar du e-post:
förnamn.efternamn@linkoping.se (byt ut å, ä, ö mot a och o). Vid dubbelnamn eller vid vanligt förekommande namn finns istället en e-postlänk.

Viss undervisning bedrivs av lärare från övriga arbetslag.

Namn

Ämne/Funktion

Telefon

Anna Jutterdal

Lagledare, SO, Sv

072-206 62 57

Ing-Marie Hägg Nilsson

Lagledare, Ma, No, Tk

076-812 14 67

Madeleine Andersson 

Hem- och konsumentkunskap 

076-527 13 62 

Tomas Djerf

Resurspedagog

076-534 66 88

Samuel Holmefur 

Id, IKT-ansvarig

076-527 13 78

Patrik Häggström

Ma

076-527 13 79

Helena Hallin

Sv, SvA

 

Per Johansson

NO

076-534 66 78

Lars Karlsson

Bi, Fy, Ke

076-534 66 82 

Ida Lenneman 

SO

070-353 20 56

Marianne Lundberg

En, Ty

076-534 66 86

Maria Nelsson 

En, Id

076-534 66 90 

Veronica Nygren-Fast

NO, Te 076-534-66 80

Annica Oscarsson

Spec.lärare

076-534 66 93

Marcus Ottosson

Mu

076-534 66 94

Malin Regnstrand 

En, Fr, Sv, SvA

076-527 13 69

Malin Runering

En, Sv, SvA

076-535 51 63

Birgitte Sturehed

Bild

070-089 67 31

Kristian Weineholm

Skolvärd

070-399 56 23

Fredrik Widgren SO

076-535 51 73

Senast uppdaterad den 27 september 2018