Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa på Berzans grundskola

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och är kostnadsfri. Enligt skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökningar minst en gång per stadium.

Skolläkare och skolsköterska

Arbetet är främst förebyggande och en fortsättning på barnhälsovården. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Skolsköterskan utför undersökningar enligt nedan och vid avvikelser konsulteras skolläkaren som är tillgänglig på skolan tre gånger per termin.

  • Årskurs 7: Tillväxt- rygg och synundersökning, uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Hälsosamtal.
  • Årskurs 8: Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar
  • Årskurs 9: Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar samt vaccination.

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars skydd inte är fullgott. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. 

Kontakt

Li Gaines
Skolsköterska, grundskolan
Telefon: 072 - 353 05 29

Erika Hallberg
Skolsköterska, IVAS (och gymnasiet)
Telefon: 013-26 25 61, 070-243 05 61

Kurator och psykolog

Skolkuratorn är i första hand till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Kontakten kan handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbning, svårigheter med att gå i skolan, samlevnadsfrågor, drogproblem, till exempel. Kuratorn träffar enskilda elever, grupper och klasser. På skolan finns också en psykolog.

Kontakt

Eytan Demir
Kurator, grundskolan
Telefon: 013 - 20 71 45, 072 - 574 01 89

Jan Åbom
Kurator, grundskolan
Telefon: 013 - 20 75 07, 0730 - 23 75 07

Emma Otterud
Psykolog, grundskolan och gymnasiet
Telefon: 072 - 546 67 14 

Senast uppdaterad den 3 mars 2023