Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevinformation

Här har vi samlat information som kan vara bra att ha för dig som elev eller vårdnadshavare till elev på Berzeliusskolans grundskola.

Alla, både personal och elever, på Berzeliusskolan förväntas känna ansvar för och aktivt ta del i arbetsmiljöarbetet. Nedskräpning, klotter och meningslös skadegörelse måste förhindras. Iaktta tystnad i korridorer då undervisning alltid pågår i något eller några klassrum!

Skolans skyddsombud företräder samtliga elever avseende internkontrollarbete vid skolan. I varje årskurs finns elevskyddsombud, som utbildas varje läsår.

Betyg ges efter varje termin från och med årskurs sju. Betyg skickas hem på avslutningsdagen, förutom slutbetyget i årskurs nio som delas ut vid skolavslutningen.

Biblioteket är beläget på våning 3 i H-huset.

Eleverna får lånekort och information om vilka regler som gäller vid lån via skolan. Bra att veta är att förlorade eller förstörda böcker måste ersättas.

Mer information om biblioteket finns under fliken Skolbiblioteket i menyn.

Skrymmande saker som ytterkläder och sportväskor lämnas till vaktmästeriet och förvaras i ett särskild förråd.

Värdesaker lämnas till receptionen och återfås mot beskrivning.

Övriga upphittade föremål finns i biblioteket. 

Kontakta biblioteket om du vill efterlysa något borttappat på TV-skärmarna på skolan.

Det är viktigt att skolans brandskyddsberedskap är effektiv. Alla som vistas i skolan skall känna till de anvisningar som finns anslagna i skolans lokaler. Utrymningsplan finns uppsatt i varje klassrum. Utrymningsövning äger rum varje termin.

Läsårsbiljetten är begränsad till läsårets tidsperiod 19 augusti 2020- 10 juni 2021. Den är giltig alla vardagar, inklusive helgfria lovdagar, från kl.05.00-19.00.

Busskortet är en värdehandling. Om du tappar bort eller skadar ditt busskort får du köpa ett nytt för 200 kronor på skolans expedition. Den summan täcker den spärrningsavgift som Östgötatrafiken debiterar skolan. Kostnaden faktureras.

Busskort erhålls om bostaden är längre än 4 km från skolan (gäller elever som bor i Linköpings kommun)

Alla elever erhåller en egen Chromebook med tillhörande laddare. Var aktsam om din Chromebook! Dessa laddas hemma och ska tas med till skolan laddade varje dag.

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen.

Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till elevrådet kan Du vända dig med frågor och synpunkter angående skolverksamheten.

På skolan finns skolsköterska, kurator och psykolog.

Skolsköterskan kan ordna tid åt dig hos skolläkaren om du behöver hjälp av läkare. Vid skolstarten får du fylla i en hälsodeklaration.

Mer information finns under fliken Elevhälsa

Samtliga elever på Berzeliusskolan är försäkrade genom Linköpings kommun. Försäkringen omfattar olycksfall under skoltid, fritid och ferietid.

OBS! Försäkringen täcker ej kostnader som uppstått i samband med sjukdom.

Hissarna är avsedda för personal och materialtransporter. Givetvis beviljas elev med rörelsehinder tillstånd att använda hiss. Tala med skolsköterskan.

Skollunch serveras i matsalen varje skoldag på tider enligt schema.

De flesta läroböcker och övriga läromedel ges som lån. Låneböcker är stämplade med skolans namn och skall återlämnas.

På Berzeliusskolan tilldelas varje elev en särskild mentor, som du i första hand skall vända dig till om du behöver hjälp med något.

Mentors huvuduppgift är:

  • att lära känna eleverna i gruppen
  • att ge gruppen en social funktion
  • att följa upp elevens studieresultat
  • att ansvara för skolans kontakt med hemmet

Rökning är enligt lag förbjuden i skolbyggnader och på skolgård. Om elev bryter mot dessa regler meddelas hemmet.

Sjukanmälan görs i första hand via Dexter-appen. Det går också att sjukanmäla via e-tjänsten på kommunens hemsida. 

Skolan tillhandahåller elevskåp, med tillhörande hänglås och en nyckel per elev.

En reservnyckel finns hos skolvärd. Elev som förlorar båda nycklarna måste vara beredd på att ersätta nytt lås och nycklar.

Vid utlämnandet av lås och nyckel delas regler ut.

Skolan ansvarar ej för de tillhörigheter som förvaras i skåpen och har ej någon försäkring som täcker detta. Därför rekommenderar vi starkt att värdesaker ej förvaras i skåpet.

Rektor kan vid behov fatta beslut om att öppna elevers skåp.

Studie- och yrkesvägledaren ger vägledning till skolans elever i frågor som rör studie- och yrkesval samt organiserar och genomför information om utbildning på gymnasienivå.

Vaktmästeriet beläget i K111. 

Idrottsundervisning sker i Vasahallen eller närliggande områden. Eleverna byter om i anvisat omklädningsrum.

Lämna aldrig dina värdesaker i omklädningsrummet utan ta med dem på lektion. Skolan ersätter inte förlorade ägodelar.

Senast uppdaterad den 29 september 2020