IVAS-Grund

Utbildningen vänder sig till elever i år 7-9
med diagnosen Asperger syndrom och högfungerande autism.

Vår vision är att varje elev ska må bra, känna trygghet
och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt
både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.

>>  Presentation av IVAS-grund på Berzeliusskolan (Pdf)
_____________________________________________

Tel.
År 7   073-027 64 02
År 8   072-466 78 17
År 9   072-466 78 18

Senast uppdaterad den 9 mars 2020