Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rektorsbrev hösten 2020

Information från rektorerna höstterminen 2020

Hej!

Välkommen till ett nytt läsår, och speciellt välkommen till den nya sjuorna och deras vårdnadshavare. Nedan följer några aktuella informationspunkter:

Skolledning

Från och med ht20 består skolledningen på grundskolan av tre rektorer. Det här är våra ansvarsområden:

Alfa (årskurs 9) Åse Mellerskog
Beta (årskurs 8) Therese Aronsson Wickman
Gamma (årskurs 7) Jonas Gårdstam
IVAS Jonas Gårdstam

Busskort

Samtliga elever, som är berättigade till busskort (4km eller mer från hemmet till skolan) ska ha fått dessa hemskickade via post. Ni ska använda det nya kortet. Busskortet är giltigt från första skoldagen. Ett förstört eller borttappat busskort kostar 200 kr att ersätta.

Studiedagar

Höstens studiedagar är 1/10, 2/10, 16/11

Frånvaro- och sjukanmälan

Frånvaroanmälan via dexterapp

Sjukanmälan görs i första hand via Dexter-appen som finns till både android- och iOS-telefoner. Det går också att sjukanmäla via e-tjänsten på kommunens hemsida. En instruktion till hur apparna fungerar finns på skolans hemsida.

OBS! Man måste sjukanmäla på nytt varje ny dag eleven är hemma.

Vid oanmäld frånvaro kontaktas elevens förälder/målsman automatiskt via SMS eller epost. Det är viktigt att vårdnadshavares kontaktuppgifter är uppdaterade i e-tjänsten Dexter. Vi vill att ni använder appen. Om det absolut inte går, finns information om sjukanmälan på webbsidan.

Berzeliusskolans hemsida och informationshäfte

På skolans hemsida finns en hel del information runt grundskolan. Besök den
gärna med jämna mellanrum!

Det kommer också att finnas ett informationshäfte med kontaktuppgifter, läsårstider och annan viktig information om skolan.

Information Corona

Grundskolan har haft verksamhet som vanligt under vårterminen och det finns ingen uppgift om att det ska bli annorlunda under höstterminen. Det som har förändrats är att gymnasieskolan är tillbaka i verksamheten igen.

Linköpings kommun fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskola och skola. Det förs också löpande dialog med Region Östergötlands
smittskyddsenhet angående riktlinjer för våra verksamheter.

I stort är det samma rekommendationer nu som innan vi gick på ledighet.
Tvätta händerna! Hålla avstånd! Stanna hemma vid symtom!

Vad har vi gjort på Berzeliusskolan?

  • Anpassningar för att minska trängsel i kollektivtrafiken (gymnasiet). Vi uppmanar elever att gå/cykla till skolan om det är möjligt.
  • Större sammankomster inom skolan begränsas. Vi kommer inte att kalla till föräldramöte och vi stryker skolgemensamma aktiviteter såsom Berzanmaran
  • Matsal. Tydliga avståndsmarkeringar. Elevernas planerade lunchtid får inte ändras.
  • Förstärkt städning
  • Förstärkt handhygien generellt ex handsprit på centrala platser.
  • Mentorer/undervisande lärare påminner om vikten av social distansering
  • Raster och idrottsundervisning förläggs utomhus i möjligaste mån

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen startar inom kort. Eleverna blir kontaktade av respektive lärare vad gäller tid och plats. Undervisningen sker utanför ordinarie skoltid. Om du inte har anmält din son/dotter till undervisningen, kan du kontakta mentor.

Med hopp om en trevlig hösttermin!

Åse Mellerskog, rektor Alfa
Jonas Gårdstam, rektor Gamma och IVAS
Therese Aronsson Wickman, rektor Beta

Senast uppdaterad den 29 september 2020