Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Berzelius grundskola

Berzeliusskolans grundskoleverksamhet, årskurs 7 – 9, startade upp läsåret 1997/1998. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Idag går här cirka 750 elever. Vi erbjuder populära profilklasser med inriktning mot idrott samt en spetsutbildning i matematik. Vi har också IVAS för elever med Autismspektrumdiagnos.

Vårt mål: Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

År 7-9 är indelad i fyra arbetslag, Alfa, Beta och Gamma som består av nio klasser vardera samt IVAS med tre klasser i årskurs 7-9. På Berzeliusskolan är arbetet i arbetslag och mentorskapet viktigt. Varje lag har en helhetssyn på elevens lärande och gör sitt bästa för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Eleven har en mentor, som handleder och stödjer eleven i skolarbetet och den sociala utvecklingen. Vår skola strävar mot att eleverna får god kunskap, är trygga i sin kunskap och väl förberedda för framtiden.

 

Senast uppdaterad den 22 oktober 2021