Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Berzelius grundskola

Berzeliusskolans grundskoleverksamhet, årskurs 7 – 9, startade upp läsåret 1997/1998. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Idag går här cirka 650 elever. Vi erbjuder populära profilklasser med inriktningar mot idrott och NO samt en spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi. Vi har också IVAS för elever med diagnosen Asperger syndrom eller högfungerande autism.

Vårt mål: Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Grundskolans vision

  • Alla elever ska känna sig trygga
  • Vi ska stimulera alla elever till bättre kunskaper
  • Vi ska medvetandegöra eleven om sitt unika sätt att lära
  • Vi ska tydligt visa vilka krav vi ställer på eleven
  • Vi ska utveckla en positiv självbild hos eleven
  • Vi ska utveckla självständigt tänkande och ansvarsfullhet hos eleven
  • Vi ska genom ämnesövergripande teman öka elevens helhetssyn
  • Alla elever ska få en god grund i skolans ämnen

Arbetslag

År 7-9 är indelad i tre arbetslag, Alfa, Beta och Gamma som består av nio klasser vardera. På Berzeliusskolan är arbetet i arbetslag och mentorskapet viktigt. Varje lag har en helhetssyn på elevens lärande och gör sitt bästa för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Eleven har en mentor, som handleder och stödjer eleven i skolarbetet och den sociala utvecklingen. Vår skola strävar mot att eleverna får god kunskap, är trygga i sin kunskap och väl förberedda för framtiden.

Upptagningsområde

I huvudsak kommer våra elever från Lambohov och Brokind/Sätra, men vi har elever från hela Linköping på skolan.

Senast uppdaterad den 14 januari 2021