Idrottsprofil

På Berzeliusskolans grundskola finns sedan flera år tillbaka en idrottsprofil. Från och med läsåret 2006/07 har vi kunnat erbjuda två klasser med idrottsprofil i varje årskurs. Elever i den klassen har mer än dubbelt så mycket idrott som elever i andra klasser, och tiden till detta tas från elevens och skolans val. Det innebär cirka fem timmar idrott/vecka fördelat på fyra lektionstillfällen.
Eleverna ska få:

  • En bred och allsidig idrottsutbildning, både teoretiskt och praktiskt.
  • Fördjupade kunskaper inom många idrottsgrenar.
  • Fördjupade kunskaper om kroppens uppbyggnad och funktion.
  • Fördjupade kunskaper om kostens betydelse, samt drogers påverkan och risker.

Vasahallen är skolans egen idrottshall. I närheten finns även Lingvallen och Stångebro Sportfält med tennishall och ishall. För att gå i idrottsklass bör du:

  • Ha ett stort och brett idrottsintresse
  • Ha en vilja att utvecklas inom olika idrottsgrenar/motionsformer
  • Ha bra motorik
  • Ha lätt för att samarbeta

Rektor och idrottslärargruppen avgör sedan vilka som blir erbjudna en plats. De elever som hör till Berzeliusskolans ordinarie upptagningsområde skall i första hand erbjudas plats på skolan. De har dock inte förtur till idrottsprofilen. Om antalet sökande överstiger antalet platser så kommer vi att kalla samtliga förstahandssökande till ett praktiskt test som ligger till grund för antagningen.

Frågor om idrottsprofilen och ansökningsförfarandet besvaras av rektorerna.

Åse Mellerskog
E-post: ase.mellerskog@linkoping.se
Tel. 013 - 20 74 11

Jonas Gårdstam
E-post: jonas.gardstam@linkoping.se
Tel. 013 - 20 71 18

Senast uppdaterad den 16 januari 2018