Spetsutbildning

Berzeliusskolan erbjuder dig som ska börja årskurs 7 att gå en spetsutbildning inom matematik, biologi, fysik och kemi. Utbildningen riktar sig till dig som har stort intresse och mycket goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen.

Spetsutbildningen är ett samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan på Berzeliusskolan. Den bygger vidare på den populära NO-inriktning som finns på grundskolan sedan tidigare men här kommer studietakten när det gäller spetsämnena vara betydligt högre. Utbildningen innehåller både breddning och fördjupning och i år 9 kommer vi att läsa gymnasiekursen 1C i matematik som ges av gymnasielärare. Inslag från gymnasiekurser kommer att finnas i alla spetsämnen och även dessa ges av gymnasielärare. Övriga ämnen följer den ordinarie studieplanen.
De elever som söker kallas till tester som bl.a. visar om eleverna har tillräckliga förkunskaper för att kunna gå utbildningen. Eftersom platserna på spetsutbildningen fördelas utifrån testresultaten har alla lika stor chans att komma in.
Spetsutbildningen har riksintag vilket gör det möjligt att söka även från andra kommuner än Linköping. Du som är bosatt i annan kommun ta kontakt med någon av rektorerna.

Jonas Gårdstam
E-post: jonas.gardstam@linkoping.se
Tel. 013 - 20 71 18


Åse Mellerskog
E-post: ase.mellerskog@linkoping.se 
Tel. 013 - 20 74 11

Senast uppdaterad den 16 januari 2018