Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Pedagogisk personal

Här finns kontaktuppgifter till grundskolans lärare och rektorer. Kontaktuppgifter till skolgemensam personal finns under fliken Personal och ledning.

 

Telefon: 072 - 466 78 24, 072 - 466 78 25

Linus Andersson, nusder
Arbetslagsledare
Mentor 7H
Ämne: Idrott, Slöjd

Lisa Karis, lisaka
Arbetslagsledare
Mentor 7G
Ämne: SO

Kader Ahmed
Studiehandledare somaliska

Mikael Andersson, mikana
Mentor 7E
Ämne: Idrott

Karim Ayyo
Studiehandledare arabiska

Sofia Blusi, sofblu
Mentor 7F
Ämne: Svenska, Slöjd

Magnus Erlands, magerl
Mentor 7G
Ämne: Idrott

Rasmus Grönberg
Skolvärd

Elena Gustavsson, elegua
Mentor 7E
Ämne: Spanska

Daniel Hahn, danhah
Mentor 7A
Ämne: Matematik, NO, Teknik

Katarina Heerfordt, kathee
Mentor 7D
Ämne: Franska, Svenska

Rikard Holmqvist, rikhol
Mentor 7S
Ämne: Matematik, NO, Teknik

Moa Jansson Lindqvist, moalin
Mentor 7H
Ämne: Bild

Christer Karlsson
Elevassistent

Linda Lagerqvist, lingro
Mentor 7B
Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk

Åse Nelly, asenel
Mentor 7S
Ämne: SO

Mari Nilsson, nilmar
Mentor 7F
Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Elina Reinholdssonelirei
Mentor 7B
Ämne: Engelska, Svenska som andraspråk

Tatjana Sekulovic, tatsek
Mentor 7D
Ämne: Matematik, NO

Cecilia Ulfsparrececulf
Mentor 7C
Ämne: Matematik, NO 

Samuel Wennerholm, samwen
Mentor 7E
Ämne: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk

Filip Wicksell, filwic
Mentor 7B
Ämne: Matematik, NO

Ann Wängdahl, annsso
Mentor 7C
Ämne: Engelska, Spanska

Henrik Wänström, henuhl
Mentor 7A
Ämne: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk

Viss undervisning bedrivs av lärare från andra arbetslag.

Telefon: 0730 - 28 23 46

Carina Wass, inaers
Arbetslagsledare
Mentor 9F
Ämne: Matematik

Jennie Andersson, jenank
Mentor 9S
Ämne: Matematik, NO, Teknik

Christer Axell, chaxel
Mentor 9E
Ämne: Slöjd

Sofie Bild, sofbil
Mentor 9J
Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Kim Björk, kimbjb
Mentor 9A
Ämne: Matematik, NO

Anne Björling, annbjc
Mentor 9C
Ämne: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk

Lotta Dahlström, lotdah
Mentor 9A
Ämne: Slöjd

Christoffer Ekros, chrekr
Mentor 9H
Ämne: Matematik, Teknik

Stefan Elmström, elmste 
Mentor 9J
Ämne: Idrott, Matematik

Lotta Englund, loteng
Fritidsledare

Julia Florell, julflo
Mentor 9B
Ämne: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk

Peter Johansson, petjod
Mentor 9G
Ämne: Matematik, Teknik

Johan Kågeman
Mentor 9C
Ämne: Svenska, Engelska

Sofia Linderholt, soswal
Mentor 9G
Ämne: Engelska, Svenska, Tyska

Rikard Moberg
Resurs

Anna Nolberg, emaann
Mentor 9E
Ämne: SO

Marie Oscarsson
Skolvärd

Martina Pettersson, marpeh
Mentor 9B
Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk

Malin Regnstrand, nilmal
Mentor 9D
Ämne: Engelska, Franska

Jonny Rehnvall, jonreh
Mentor 9D
Ämne: NO

Richard Renklint, ricren
Mentor 9C
Ämne: Musik

Zanet Rosén, zanros
Mentor 9F
Ämne: SO, Bild

Emma Skäringer, emmska
Speciallärare
Mentor 9S
Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk

Silva Topic, siltop
Mentor 9D
Ämne: SO, Tyska

Tommy Wahlström, tomwah
Mentor 9G
Ämne: Idrott

Henrik Wilén, henbor
Mentor 9H
Ämne: Idrott

Ousama Ziani, ouszia
Studiehandledare arabiska 

Viss undervisning bedrivs av lärare från andra arbetslag.

Telefon: 072 - 466 78 27, 072 - 466 78 28, 073 - 801 29 64

Ida Lenneman, lenida
Arbetslagsledare
Mentor 8D
Ämne: SO

Joel Abrahamsson, joeabr
Mentor 8S
Ämne: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk

Madelaine Andersson
Mentor 8A
Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Mattias Andersson, matank
Mentor 8G
Ämne: Bild

Ulrika Björck, ulrbja
Mentor 8F
Ämne: Matematik, Tyska

Anneli Flisborg, anafli 
Mentor 8A
Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Peter von Heideken, petvon
Mentor 8F
Ämne: Slöjd

Samuel Holmefur, samhol
Mentor 8H
Ämne: Idrott

Patrik Häggström, pathag
Mentor 8D
Ämne: Matematik

Anette Johansson
Resurspedagog

Lars Karlsson, kalars
Ämne: Biologi, Fysik, Kemi

Emma Ljungberg, emmlja
Ämne: Teknik och Matte

Muhiadin Mohamud
Studiehandledare

Maria Nelsson, marnel
Mentor 8A
Ämne: Engelska, Idrott

Catrin Nyberg, catnyb
Mentor 8E
Ämne: Matematik, Slöjd

Veronica Nygren-Fast, verfas
Mentor 8B
Ämne: NO, Teknik

Marcus Ottosson, marott
Mentor 8C
Ämne: Musik

Lina Petri, linpei
Mentor 8B
Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk

Sebastian Reznik, sebrez
Mentor 8F
Ämne: NO

Mats Rostadius, matrob
Mentor 8G
Ämne: SO och Matte

Viktor Sandberg, viksan
Mentor 8C
Ämne: Engelska, Svenska

Sarah Scherling, sarsch
Mentor 8H
Ämne: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk

Kristian Weineholm
Skolvärd

Fredrik Widgren, frewid
Mentor 8E
Ämne: SO 

Ing-Marie Wirsén, ingmha
Mentor 8S
Ämne: Matematik, NO, Teknik

Hedvig Zetterström Bengtz
Mentor 8H
Ämne: Engelska, Svenska

Viss undervisning bedrivs av lärare från andra arbetslag.

Telefon årskurs 7: 0724 - 66 78 18
Telefon årskurs 8: 0730 - 27 64 02
Telefon årskurs 9: 0724 - 66 78 17

Gunilla Axelson, gunaxe
Arbetslagsledare, Specialpedagog
Ämne: Svenska, Engelska

Carina Kaugesaar, carkau
Arbetslagsledare
Ämne: SO

Ewa Brindelid, ewabri
Elevassistent

Bengt Henricsson, benhen
Mentor, 9I
Ämne: SO

Lena Jacobsson, jaklen
Elevassistent

Malin Johansson, maljoh
Mentor 7I
Ämne: Matematik, NO

Susanne Johansson, susjoj
Mentor 8I
Ämne: Matematik, NO

Ninni Ljungdahl, hellju
Mentor 8I
Ämne: Svenska, Engelska

Eva Nilsson, evvnil
Elevassistent

Carola Norgren, carnor
Mentor 7I
Ämne: Svenska, Engelska

Jeremy Sundberg, jersun
Elevassistent

Anna Svernefors, anntyk
Mentor 9I
Ämne: Matematik, NO

Åse Mellerskog
Rektor för grundskolan, årskurs 7 (Alfa, IVAS)
Telefon: 013 - 20 74 11

Therese Aronsson Wickman
Rektor för grundskolan, årskurs 9 (Beta, IVAS)
Telefon: 013 - 20 61 61

Jonas Gårdstam
Rektor för grundskolan, årskurs 8 (Gamma, IVAS)
Telefon: 013 - 20 71 18

Senast uppdaterad den 27 augusti 2021