Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läro- och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.

På skolan finns också IVAS för personer med diagnosen Aspergers syndrom eller högfungerande autism.

Kontakt

Ylva Grönberg
Specialpedagogisk koordinator, grundskolan
Telefon: 013 - 26 39 19

Senast uppdaterad den 13 november 2020