Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sjukanmälan och frånvaro

Om du är sjuk är det viktigt att du meddelar skolan. För övrig frånvaro behöver du ansöka om ledigt i förväg.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Dexter-appen. En instruktion till hur apparna fungerar finns nedan. Det går också att göra sjukanmälan via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Man måste sjukanmäla på nytt varje ny dag eleven är hemma.

I undantagsfall kan sjukanmälan göras direkt till arbetslaget via telefon.

Alfa 0706 - 20 74 25
Beta 0706 - 20 74 26
Gamma 0703 - 84 61 18
IVAS 013 - 20 71 20 eller 013 - 26 31 48

Om du blir sjuk under skoldagen ska du meddela din mentor. Om denne ej är anträffbar, anmäl till din undervisande lärare eller skolsköterska. Vid planerade läkarbesök ska vårdnadshavare meddela mentor.

Frånvaro

Inte bara på lektioner utan även vid andra aktiviteter som skolan anordnar, till exempel friluftsdagar och gemensamma samlingar av olika slag, är närvaro obligatorisk. Närvaron följs upp kontinuerligt.

Vid oanmäld frånvaro kontaktas elevens vårdnadshavare automatiskt via SMS eller epost. Det är viktigt att vårdnadshavares kontaktuppgifter är uppdaterade i e-tjänsten Dexter.  

Målsman ansvarar för att eleven närvarar i skolan. Ogiltig frånvaro redovisas i terminsbetyget.

Vid planerad frånvaro ska ansökningsblankett fyllas i och ges till mentor. Läs noga igenom vad som gäller vid ledigheter. När Du är borta från skolan måste du ta igen det du missat.

Vi ber er att undvika ledigheter under terminstid. Detta är extra viktigt under vårterminen i årskurs nio på grund av de nationella prov som genomförs då.

Senast uppdaterad den 25 september 2020