Sjukanmälan

 

Anmäl i första hand frånvaro via Dexter-appen eller ring nedanstående telefonnummer:

Alfa         0706-20 74 25
Beta        0706-20 74 26
Gamma  0703-84 61 18
IVAS       20 71 20 eller 26 31 48

Om du blir sjuk under skoldagen ska du meddela din mentor. Om denne ej är anträffbar, anmäl till din undervisande lärare eller skolsköterska. Vid planerade läkarbesök ska vårdnadshavare meddela mentor.
______________________________________________________________

>> Självservice - Förskola och utbildning
     Logga in i tjänsten "Skola-Dexter" och kontrollera dina kontaktuppgifter.

>> Så här använder du Dexter-appen vid frånvaroanmälan (Pdf)

>> Nya rutiner för sjukanmälan och ogiltig frånvaro (Pdf)

Senast uppdaterad den 6 december 2018