Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare på Berzeliusskolans grundskola är Marie Nilsson som främst arbetar med vägledning inför elevernas gymnasieval. Marie är utbildad studie- och yrkesvägledare och erbjuder vägledningssamtal och informationsinsatser samt ansvarar för skolans samordning av PRAO under år 8. PRAO är ett sätt att förbereda eleverna inför framtida val av yrke och studier och en del av skolans arbete med studie- och yrkesvägledning.

Namn/E-postTitel/FunktionTelefon
Marie Nilsson SYV - Grundskolan 013-20 71 05
076-220 94 36

Senast uppdaterad den 4 mars 2020