Val till årskurs 7 - Läsåret 2020/21

Valet till årskurs 7 avslutades 25 januari 2020

På Berzeliusskolan erbjuder vi möjligheten att gå i vanlig klass med normal timplan men du kan också välja att söka idrottsprofil, NO-inriktning eller spetsutbildning. Du kan läsa mer om dessa i menyn.

>> Idrottsprofil 
Den här profilen söker du i det ordinarie skolvalet. Platserna fördelas genom ett särskilt antagningstest som genomförs helgerna 25-26 januari, 1-2 februari och 8-9 februari. Kallelse till testet skickas med post.

>> NO-inriktning 
Den här inriktningen kan du välja efter att du har blivit antagen till Berzeliusskolan. Skolan kommer då att kontakta dig för eventuellt val av NO-inriktning.


>> Spetsutbildning 

Spetsutbildningen söker du i det ordinarie skolvalet. Platserna fördelas genom att elever som sökt kallas till test. Testet genomförs lördag 8 februari i vår aula.
Om du vill söka spetsutbildning och inte är folkbokförd i Linköpings kommun söker du i  en särskild e-tjänst som finns på kommunens hemsida.


Jonas Gårdstam 
E-post: jonas.gardstam@linkoping.se 
Tel. 013-20 71 18

Åse Mellerskog
E-post: ase.mellerskog@linkoping.se
Tel. 013-20 74 11
____________________________________________________

>> Önskemål om skola - Kommunens centrala sidor om skolvalet

Allmänna frågor om skolvalet mailas till:
skolval@linkoping.se

Senast uppdaterad den 27 januari 2020