Val till årskurs 7 - Läsåret 2019/20

Valet till årskurs 7 avslutades 27 januari 2019

På Berzeliusskolan erbjuder vi möjligheten att gå i vanlig klass med normal timplan men du kan också välja att söka idrottsprofil, NO-inriktning eller spetsutbildning som du kan läsa mer om i menyn.

>> Idrottsprofil 
Platserna fördelas sedan genom ett särskilt antagningstest som preliminärt genomfördes i januari och fe din brevlåda får du information om vilken tid du får för antagningstest.

>> NO-inriktning 
Den här inriktningen kan du välja efter att du har blivit antagen till Berzeliusskolan. Skolan kommer då att kontakta dig för eventuellt val av NO-inriktning.


>> Spetsutbildning 

Platserna fördelas genom att elever som sökt kallas. Dessa genomfördes den 2 februari.
Om du vill söka spetsutbildning och inte är folkbokförd i Linköpings kommun mailar du till någon av  rektorerna för att få en ansökningsblankett:

Åse Mellerskog
E-post: ase.mellerskog@linkoping.se
Tel. 013-20 74 11

Jonas Gårdstam 
E-post: jonas.gardstam@linkoping.se 
Tel. 013-20 71 18
__________________________________________

>> Önskemål om skola

     Kommunens centrala sidor om skolvalet

Allmänna frågor om skolvalet mailas till:
skolval@linkoping.se

Senast uppdaterad den 13 maj 2019