Val till årskurs 7 - Läsåret 2019/20

Valet till årskurs 7 genomfördes i januari 2019

På Berzeliusskolan erbjuder vi möjligheten att gå i vanlig klass med normal timplan men du kan också välja att söka en profil eller inriktning som du kan läsa mer om i menyn.

>> Idrottsprofil 

>> NO/Teknikinriktning 

>> Spetsklass 

 >> Kommunens centrala sidor om valet till årskurs 7

___________________________________________________

Frågor om Berzeliusskolan eller skolvalet besvaras av rektorerna:

Jonas Gårdstam
E-post: jonas.gardstam@linkoping.se
Tel. 013-20 71 18

Åse Mellerskog
E-post: ase.mellerskog@linkoping.se
Tel. 013-20 74 11

Senast uppdaterad den 11 februari 2019