Gymnasiesärskolan

Du som läser på individuella programmet erbjuds en utbildning utformad utifrån dina egna behov och förutsättningar. Programmet syftar till att förbereda och lägga en god grund för en meningsfull sysselsättning som vuxen. För någon kan målet vara att övergå till att läsa ett nationellt program. Man kan också läsa en kombination av individuellt och nationellt program. På det individuella programmet läser du efter sex ämnesområden.


Vi har två nationella program. Samhälle, natur och språk samt Estetiska verksamheter. På det nationella programmet läser eleverna kärnämnen samt de programfördjupande ämnen som ingår i de respektive programmen. Eleverna har också APL (arbetsplatsförlagt lärande) kopplat till programfördjupningarna. Dessa två program syftar till att förbereda eleverna för yrkesverksamhet och/eller fortsatta studier.


Här hos oss får eleverna stöd i det dagliga arbetet av speciallärare och assistenter. Vi har också skolsköterska, kurator och praktiksamordnare.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta rektor Leif Skarp.
Eller varför inte komma hit och hälsa på?
Väl mött! 

Leif Skarp
leif.skarp@linkoping.se
Tel. 013-20 74 43
       070-686 56 86 

Adress: Berzeliusskolan                             
Gustav Adolfsgatan 25 (ingång från Linggatan)               
582 32 Linköping

Senast uppdaterad den 21 januari 2020