Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiesärskolan

På Berzelius gymnasiesärskola går cirka 70 elever. Vi erbjuder Individuella programmet samt två nationella program, Estetiska verksamheter samt Samhälle, natur och språk.

Berzeliusskolans entré till gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans entré

Nyheter

Skolan är centralt belägen i Linköping och har gångavstånd till mycket av samhällets utbud. Idag är ca 70 elever inskrivna på våra tre program. Här arbetar olika yrkeskategorier tillsammans för att ge våra elever en trygg och utvecklande skoldag. Vi vill stimulera till social gemenskap. Vi vill utveckla din förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna dig, samt fördjupa och tillämpa, dina kunskaper.

På Berzeliusskolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande – både praktiskt och teoretiskt.Utbildningen är flexibel och ger dig möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta rektor Leif Skarp.
Eller varför inte komma hit och hälsa på?
Väl mött! 

Leif Skarp
Rektor för gymnasiesärskolan
Telefon: 013 - 20 74 43

 

Berzeliusskolan Gymnasiesärskola

Till e-postformulär för Berzeliusskolan Gymnasiesärskola

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 74 00

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25 (se karta)

Besöksadress : Gustav Adolfsgatan 25

Postadress: Gustav Adolfsgatan 25
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/berzelius https://www.linkoping.se/berzelius

Rektor: Leif Skarp
Telefon: 013 - 20 74 43

Senast uppdaterad den 22 oktober 2021