Estetiska verksamheter


Programmet för estetiska verksamheter ska under fyra år ge eleverna kunskaper om olika estetiska uttrycksformer. På programmet får eleverna pröva att uttrycka sig i bild, text och ljud. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete där estetisk förmåga tas tillvara. Detta skulle till exempel kunna var arbete inom förskola och olika fritidsverksamheter för barn. Utbildningen förbereder också för vidare studier inom till exempel folkbildningen.

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.