Estetiska verksamheter


Programmet för estetiska verksamheter ska under fyra år ge eleverna kunskaper om olika estetiska uttrycksformer. På programmet får eleverna pröva att uttrycka sig i bild, text och ljud. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete där estetisk förmåga tas tillvara. Detta skulle till exempel kunna var arbete inom förskola och olika fritidsverksamheter för barn. Utbildningen förbereder också för vidare studier inom till exempel folkbildningen.

Senast uppdaterad den 15 maj 2019