Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal

Leif Skarp
Rektor

Mimmi Lundin
Biträdande rektor, Speciallärare

Rahmo Ali - Mohamud
Elevassistent

Anna Amirijoo
Speciallärare

Amelie Andersson
Lärare

Annelie Andersson
Lärare

Pia Aztor
Programansvarig Nationella programmet, Speciallärare

Monika Bergkvist
Elevassistent

Christian Bingmark
Elevassistent

Jesper Brüde
Speciallärare

Jan Carlsson
Elevassistent

Caroline Carlsson
Elevassistent

Henrik Dahlqvist-Holm
Elevassistent

Karolin Davidsson
Elevassistent

Camilla Dolk
Elevassistent

Jörgen Eng
Lärare

Lillott Forsberg
Specialpedagog

Mikael Forss
Lärare

Christina Franzén
Lärare

Karin Ganestål
Programansvarig Nationella programmet, Speciallärare

Anneli Gustavsson
Lärare

Carl Hansson
Elevassistent

Linda Hedman
Lärare

Susanne Hermansson
Speciallärare

Safiya Hussein Yusuf
Elevassistent

Sandra Jager
Elevassistent

Anna Jaksic Lindell
Lärare

Padmini Priyadarsini Janarthanan
Elevassistent

Daniel Johansson
Elevassistent

Sandra Johansson Kjellander
Lärare

Victoria Johansson
Elevassistent

Mikael Jäderstig
Elevassistent

Ann Karlsson
Elevassistent

Frank Karlsson
Lärare

Maria Karlsson
Elevassistent

Lotta Kempe
Specialpedagog

Ilone Klingstedt
Elevassistent

Melker Kristensson
Elevassistent

Eva Kroon
Lärare

Malin Larsfjell
Elevassistent

Carl Leander
Lärare

Robert Linde
Elevassistent

Marie Lindgren
Speciallärare

Anna Lindström
Elevassistent

Christer Ljung
Elevassistent

Camilla Lürén
Elevassistent

Josef Löfstrand
Elevassistent

Hani Mohamud
Elevassistent

Fredrik Nilheimer
Elevassistent

Liselotte Nilseryd
Lärare

Casper Nilsson
Elevassistent

Maria Nilsson
Speciallärare

Cecilia Nordlund
Kurator

Gabriella Norrbin
Speciallärare

Helena Pettersson
Elevassistent

Helena Pletli
Elevassistent

Nadja Putrus
Elevassistent

Stefan Rehn
Elevassistent

Christina Ringh
Elevassistent

Lena Rinnermark
Lärare

Sara Rostov
Elevassistent

Helena Schiller
Speciallärare

Marianne Seger
Elevassistent

Agneta Skagerstedt
Programansvarig Individuellt program, Specialpedagog

Thomas Skagerstedt
Lärare

Sandra Skagerström
Elevassistent

Oscar Sundström
Elevassistent

Caroline Söderfjord
Elevassistent

Karin Söderlund
Speciallärare

Thérèse Tomt Axelsson
Speciallärare

Tom Virtanen
Elevassistent

Helén Wideslätt Johansson
Elevassistent

Hassan Nazari Zamen
Elevassistent

Joline Östergren
Elevassistent

Rektor: Leif Skarp

Senast uppdaterad den 28 april 2020