Individuella programmet


På det individuella programmet utformas utbildningen utifrån varje elevs enskilda behov och förutsättningar. Många elever som har gått inriktning träningsskola på grundsärskolan fortsätter sin utbildning på det individuella programmet. Utbildningen syftar till att öka elevens förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen. Det individuella programmet kan även kombineras med något av våra nationella program.

På det individuella programmet använder vi oss av ett ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt kring de sex ämnesområdena.

Ämnesområden på det individuella programmet.

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.