Hoppa till huvudinnehåll

Personal på Berzelius gymnasiesärskola

Här finns kontaktuppgifter till Berzelius gymnasiesärskolas personal. Kontaktuppgifter till skolgemensam personal finns under fliken Personal och ledning.

Mimmi Lundin
Rektor

Pia Aztor
Biträdande rektor

Rahmo Ali - Mohamud
Elevassistent

Anna Amirijoo
Speciallärare

Amelie Andersson
Lärare

Annelie Andersson
Speciallärare

Björn Ardell
Elevassistent

Christian Bingmark
Elevassistent

Emmy Bradley
Elevassistent

Jesper Brüde
Speciallärare

Jan Carlsson
Elevassistent

Caroline Carlsson
Elevassistent

Pia Cevey-Tärnholm
Elevassistent

Henrik Dahlqvist-Holm
Elevassistent

Karolin Davidsson
Elevassistent

Camilla Dolk
Elevassistent

Jörgen Eng
Lärare

Lillott Forsberg
Specialpedagog

Mikael Forss
Lärare

Sofia Forssén
Lärare

Christina Franzén
Speciallärare

Karin Ganestål
Programansvarig Nationella programmet, Speciallärare

Anita Gorgis
Elevassistent

Anneli Gustavsson
Lärare

Carl Hansson
Elevassistent

Linda Hedman
Lärare

Susanne Hermansson
Speciallärare

Lisa Hultgren
Elevassistent

Safiya Hussein Yusuf
Elevassistent

Sandra Jager
Elevassistent

Anna Jaksic Lindell
Lärare

Emma Jaktlund
Speciallärare

Padmini Priyadarsini Janarthanan
Elevassistent

Daniel Johansson
Elevassistent

Sandra Johansson Kjellander
Lärare

Mikael Jäderstig
Elevassistent

Ann Karlsson
Elevassistent

Frank Karlsson
Lärare

Maria Karlsson
Elevassistent

Ilone Klingstedt
Elevassistent

Melker Kristensson
Elevassistent

Eva Kroon
Lärare

Annika Källdoff
Lärare

Malin Larsfjell
Elevassistent

Maja Laungeville
Elevassistent

Carl Leander
Lärare

Robert Linde
Elevassistent

Kristian Lindgren
Speciallärare

Marie Lindgren
Speciallärare

Anna Lindström
Elevassistent

Christer Ljung
Elevassistent

Camilla Lürén
Elevassistent

Josef Löfstrand
Elevassistent

Hani Mohamud
Elevassistent

Liselotte Nilseryd
Speciallärare

Casper Nilsson
Elevassistent

Maria Nilsson
Speciallärare

Fernand Oosterhuis
Elevassistent

Helena Pettersson
Elevassistent

Helena Pletli
Elevassistent

Nadja Putrus
Elevassistent

Stefan Rehn
Elevassistent

Christina Ringh
Elevassistent

Lena Rinnermark
Speciallärare

Sara Rostov
Elevassistent

Helena Schiller
Speciallärare

Lina Sjöberg
Elevassistent

Agneta Skagerstedt
Programansvarig Individuellt program, Specialpedagog

Sandra Skagerström
Elevassistent

Oscar Sundström
Elevassistent

Caroline Söderfjord
Elevassistent

Karin Söderlund
Speciallärare

Thérèse Tomt Axelsson
Speciallärare

Sara Törnvall
Elevassistent

Helén Wideslätt Johansson
Elevassistent

Hassan Nazari Zamen
Elevassistent

Joline Östergren
Elevassistent

Berzeliusskolan Gymnasiesärskola

Till e-postformulär för Berzeliusskolan Gymnasiesärskola

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 74 00

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25 (se karta)

Besöksadress : Gustav Adolfsgatan 25

Postadress: Gustav Adolfsgatan 25
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/berzelius https://www.linkoping.se/berzelius

Rektor: Mimmi Lundin
Telefon: 013 - 20 74 10

Biträdande rektor: Pia Aztor
Telefon: 013 - 26 21 46

Senast uppdaterad den 24 februari 2023