Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Program och inriktningar

Här kan du läsa individuella programmet eller välja något av våra två nationella gymnasieprogram, Estetiska verksamheter eller Samhälle, natur och språk.

Individuella programmet

Du som läser på individuella programmet erbjuds en utbildning utformad utifrån dina egna behov och förutsättningar. Programmet syftar till att förbereda och lägga en god grund för en meningsfull sysselsättning som vuxen. För någon kan målet vara att övergå till att läsa ett nationellt program. Man kan också läsa en kombination av individuellt och nationellt program. På det individuella programmet läser du efter sex ämnesområden.

Nationella program

Vi har två nationella program. Samhälle, natur och språk samt Estetiska verksamheter. På det nationella programmet läser eleverna kärnämnen samt de programfördjupande ämnen som ingår i de respektive programmen. Eleverna har också APL (arbetsplatsförlagt lärande) kopplat till programfördjupningarna. Dessa två program syftar till att förbereda eleverna för yrkesverksamhet och/eller fortsatta studier.

Kontakt

Leif Skarp
Rektor för gymnasiesärskolan
Telefon: 013 - 20 74 43

Senast uppdaterad den 19 januari 2021