Samhälle, natur och språk


Programmet utbildar under fyra år elever främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö. Programmet ska utveckla elevernas kunskaper om samhället och naturen samt deras kunskaper i språk. Utbildningen förbereder eleverna för arbete inom olika yrkesområden och för vidare studier inom till exempel folkbildningen.

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.