Elevhälsa gymnasiet

Elevhälsan på Berzeliusskolans gymnasium omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Så här skickar du e-post: förnamn.efternamn@linkoping.se (Byt ut å, ä, ö mot a och o)

Namn

Titel/Funktion

Telefon   

Son-Mi Abrahamsson

Kurator

20 74 12

Barbro Enquist

Speciallärare

29 49 52

Annika Esping

Skolsköterska 

20 74 93 

Sara Ivarsson

Specialpedagog

073-059 10 72

Elisabeth Liljegren

Speciallärare

072-582 86 65 

Emma Otterud

Psykolog

072-546 67 14

>> Sjukanmälan

>> Hjälp till barn och unga som mår dåligt

>> Kommunens gemensamma information om elevhälsa

>> Specialpedagogisk stöttning

Senast uppdaterad den 21 januari 2020