Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och är kostnadsfri.

Skolläkare och skolsköterska

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Eventeuellt besök hos skolläkare går via skolsköterskan.

Kontakt

Annika Esping
Skolsköterska, gymnasiet
Telefon: 013 - 20 74 93

Kurator och psykolog

Skolkuratorn är i första hand till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Kontakten kan handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbning, svårigheter med att gå i skolan, samlevnadsfrågor, drogproblem, till exempel. Kuratorn träffar enskilda elever, grupper och klasser. På skolan finns också en psykolog.

Kontakt

Son-Mi Abrahamsson
Kurator, gymnasiet
Telefon: 013 - 20 74 12

Patricia Eriksson
Kurator, Individuellt alternativ
Telefon: 013 - 26 52 22

Emma Otterud
Psykolog, grundskolan och gymnasiet
Telefon: 072 - 546 67 14

Senast uppdaterad den 13 november 2020